சிந்தனை மற்றும் விதி


ஹரோல்ட் டபிள்யூ. பெர்சிவல்
ஒரு சுருக்கமான விளக்கம்
வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு என்ன முக்கியம்?

உன்னுடைய பதில் மற்றும் நாங்கள் வாழும் உலகைப் பற்றிய அதிக புரிதல் அடைய வேண்டும் என்றால்; நாம் பூமியில் இருக்கிறோம், மரணத்திற்குப் பின் நமக்கு என்ன காத்திருக்கிறது என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால்; வாழ்க்கையின் உண்மையான நோக்கம், உங்கள் வாழ்க்கை, சிந்தனை மற்றும் விதி இந்த பதில்களைக் கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பை வழங்குகிறது மற்றும் இன்னும் பல . . .
சாஃப்ட் கவர் புத்தகம்


பெட்டகத்தில் சேர்
சிந்தனை மற்றும் விதியைப் படியுங்கள்எம்HTML ஐ
உரை மற்றும்
ஆடியோஇந்த மனித உலகில் மனிதனின் வம்சாவளியைப் பற்றிய ஒரு சுருக்கமான விவரத்துடன், அவர் எவ்வாறு நித்திய ஒழுங்கு முன்னேற்றத்திற்கு திரும்புவார்வரையறைகள்
விமர்சனங்கள்ஹார்ட்கவர் புத்தகம்


பெட்டகத்தில் சேர்


பட

ஒலிப் புத்தகம்

யூ.எஸ்.பி ஃப்ளாஷ் டிரைவ், எம்பி 3 வடிவமைப்பு

பெட்டகத்தில் சேர்

ஒரு மாதிரியைக் கேளுங்கள்


பட

புத்தகத்தின்

 

ஆணை
"வாழ்க்கையின் நோக்கம் புத்தகம் விளக்குகிறது. அந்த நோக்கம் வெறுமனே மகிழ்ச்சியை கண்டறிவது மட்டுமல்ல, இங்கே அல்லது இனிமேலும். இது ஒரு ஆன்மாவை "காப்பாற்ற" இல்லை. வாழ்க்கையின் உண்மையான நோக்கம், உணர்வு மற்றும் காரணத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கான நோக்கம், இதுதான்: நம் ஒவ்வொருவருக்கும் எப்போதும் உயர்ந்த அளவிலான டிகிரிகளில் நனவாக இருப்பதால், அதாவது, இயற்கையின் உணர்வு, மற்றும் இயற்கையின் வழியாகவும் அதற்கு அப்பாலும். "HW, பெர்சிவல்