வேர்ட் ஃபவுண்டேஷன் நூலகம்
இந்த மெய்நிகர் நூலகம் ஹரோல்ட் டபிள்யூ. பெர்சிவலின் புத்தகங்கள் மற்றும் பிற படைப்புகள் அனைத்தையும் பார்க்க முடியும். 1904 மற்றும் 1917 க்கு இடையில் வெளியிடப்பட்ட திரு. பெர்சிவல் தனது மாத இதழான தி வேர்ட் பத்திரிகைக்கு தலையங்கங்கள் எழுதப்பட்டன. இந்த வார்த்தையில் "நண்பர்களுடனான தருணங்கள்" என்ற கேள்வி மற்றும் ஒரு அம்சம் இருந்தது, அங்கு திரு. பெர்சிவல் தனது வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். சிந்தனை மற்றும் விதியின் அறிமுகத்தின் மொழிபெயர்ப்புகள் மற்றும் சிந்தனை மற்றும் விதி மற்றும் எழுத்தாளர் பற்றிய வீடியோக்களும் இங்கே சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

ஹரோல்ட் டபிள்யூ. பெர்சிவல் எழுதிய புத்தகங்கள்


சிந்தனை மற்றும் விதி, மனிதன் மற்றும் பெண் மற்றும் குழந்தை, ஜனநாயகம் சுயநிர்ணயம் மற்றும் கொத்து மற்றும் அதன் சின்னங்கள் எங்களிடமிருந்து மின்னணு வடிவத்திலும் கிடைக்கும் புத்தகங்கள் பக்கம்.சிந்தனை மற்றும் விதியின் முன் அட்டை
சிந்தனை மற்றும் விதி

மனிதன், யுனிவர்ஸ் மற்றும் அப்பால் எழுதப்பட்ட மிக முழுமையான புத்தகம் என பலரால் நிராகரிக்கப்பட்டது, இந்த புத்தகம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வாழ்வின் உண்மையான நோக்கத்தை தெளிவுபடுத்துகிறது.


ஆணும் பெண்ணும் குழந்தையும் முன் அட்டை
மனிதன் மற்றும் பெண் மற்றும் குழந்தை

இந்த புத்தகம் குழந்தையின் வளர்ச்சியை அவரிடம் அல்லது அவரின் தன்னியக்க விசாரணையைப் பின்பற்றுகிறது. சுய கண்டுபிடிப்பை வளர்ப்பதில் பெற்றோர்கள் முக்கிய பங்கைக் காட்டுகின்றன.


ஜனநாயகம் என்பது சுயராஜ்யத்தின் முகப்பு
ஜனநாயகம் சுயநிர்ணயம்

திரு. பெர்சிவல் "உண்மையான" ஜனநாயகம் என்ற அசல் மற்றும் முற்றிலும் புதிய கருத்தை வழங்குகிறது. இந்த புத்தகத்தில், தனிப்பட்ட மற்றும் தேசிய விவகாரங்கள் நித்திய உண்மைகளின் கவனத்தை ஈர்க்கின்றன.


கொத்து மற்றும் அதன் சின்னங்கள் முன் அட்டை
கொத்து மற்றும் அதன் சின்னங்கள்

கொத்து மற்றும் அதன் சின்னங்கள் பழைய சின்னங்கள், சின்னங்கள், கருவிகள், அடையாளங்கள் மற்றும் போதனைகள் ஆகியவற்றில் ஒரு புதிய ஒளியைத் தருகிறது. எனவே, ஃப்ரீமேஷனரி பற்றிய உயர்ந்த நோக்கங்கள் வெளிப்படுகின்றன.


வார்த்தையின் மாதாந்திர தலையங்கங்கள் பகுதி I முதல் அட்டைWORD பகுதி II முதல் அட்டையில் இருந்து மாதாந்திர தலையங்கங்கள்
வார்த்தையிலிருந்து மாதாந்திர தலையங்கங்கள்
1904-1917 பகுதி I மற்றும் பகுதி II

ஹரோல்ட் டபிள்யூ. பெர்சிவலின் தலையங்கங்கள் முதன்முதலில் மூன்று தொகுதிகள் கொண்ட தொகுப்பின் பாகங்கள் I மற்றும் II இல் வெளியிடப்பட்டன. வார்த்தை அக்டோபர் 1904 முதல் செப்டம்பர் 1917 வரையிலான இதழ்.


வார்த்தையின் முன் அட்டையில் இருந்து நண்பர்களுடன் தருணங்கள்
நண்பர்கள் உடன் நண்பர்கள்
1906-1916 வார்த்தையிலிருந்து

மூன்று தொகுதிகள் கொண்ட இந்த மூன்றாவது புத்தகத்தில் உள்ள கேள்விகள் வாசகர்களால் முன்வைக்கப்பட்டது வார்த்தை மற்றும் திரு. பெர்சிவல் பதிலளித்தார்.