தி வேர்ட் மேகசினில் இருந்து தலையங்கங்கள்ஹரோல்ட் டபிள்யூ. பெர்சிவல், தி வேர்ட் மேகஸின் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள்

ஹார்ட் டபிள்யூ. பெர்சிவல் எழுதிய இந்த தலையங்கங்கள், வார்த்தை 1904 மற்றும் 1917 க்கு இடைப்பட்ட இதழ். இப்போது நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அசல் மாத இதழ்கள் அரிதாக உள்ளன. வேர்டின் இருபத்தைந்து தொகுதிகள் அடங்கிய தொகுப்புகள் உலகம் முழுவதும் உள்ள சில சேகரிப்பாளர்கள் மற்றும் நூலகங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது.

திரு. பெர்சிவல் முதல் புத்தகம், சிந்தனை மற்றும் விதி, 1946 இல் வெளியிடப்பட்டது, அவர் தனது சிந்தனையின் முடிவுகளை வெளிப்படுத்த ஒரு புதிய சொற்களஞ்சியத்தை உருவாக்கினார். இது அவரது முந்தைய மற்றும் பிற்கால படைப்புகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன என்பதை பெரிதும் விளக்குகிறது.

HW Percival இன் தலையங்கத்தைப் படியுங்கள்
இருந்து வார்த்தை பத்திரிகை

எம்HTML ஐ

பகுதி I
softcover

பகுதி II
softcover

ஆணைஆணைநீண்ட தலையங்கங்களுக்கு, கிளிக் செய்க பொருளடக்கம் உள்ளடக்க அட்டவணைக்கு.

சில தலையங்கங்கள் மற்றொரு தலையங்கத்தைக் குறிக்கலாம் (தொகுதி மற்றும் எண் மூலம் அடையாளம் காணப்பட்டது). அவை காணப்படலாம் இங்கே.

மாஸ்டர்ஸ் மற்றும் மகாத்மாக்களை வரவேற்கிறது எம் HTML ஐபொருளடக்கம்
சூழல் எம் HTML ஐ
பிறந்த மரணம் மரணம் எம் HTML ஐ
மூச்சு எம் HTML ஐ
சகோதரத்துவம் எம் HTML ஐ
கிறிஸ்து எம் HTML ஐ
கிறிஸ்துமஸ் ஒளி எம் HTML ஐ
உணர்வு எம் HTML ஐ
அறிவு மூலம் உணர்வு எம் HTML ஐபொருளடக்கம்
சுழற்சிகள் எம் HTML ஐ
ஆசை எம் HTML ஐ
சந்தேகம் எம் HTML ஐ
பறக்கும் எம் HTML ஐ
உணவு எம் HTML ஐ
படிவம் எம் HTML ஐ
நட்பு எம் HTML ஐ
பேய்கள் எம் HTML ஐபொருளடக்கம்
கிளாமர் எம் HTML ஐ
சொர்க்கம் எம் HTML ஐ
நரகம் எம் HTML ஐ
நம்பிக்கை மற்றும் பயம் எம் HTML ஐ
நான் சென்ஸில் இருக்கிறேன் எம் HTML ஐ
கற்பனை எம் HTML ஐ
தனித்துவம் எம் HTML ஐ
Intoxications எம் HTML ஐபொருளடக்கம்
கர்மா எம் HTML ஐபொருளடக்கம்
வாழ்க்கை எம் HTML ஐ
வாழ்க்கை - என்றென்றும் வாழும் எம் HTML ஐபொருளடக்கம்
கண்ணாடிகள் எம் HTML ஐ
மோஷன் எம் HTML ஐ
எங்கள் செய்தி எம் HTML ஐ
ஆளுமை எம் HTML ஐ
உளவியல் போக்குகள் மற்றும் வளர்ச்சிஎம் HTML ஐ
செக்ஸ் எம் HTML ஐ
நிழல்கள் எம் HTML ஐபொருளடக்கம்
தூங்கு எம் HTML ஐ
சோல் எம் HTML ஐ
பொருள் எம் HTML ஐ
நினைத்தேன் எம் HTML ஐ
ஐசிஸ் வெய்ல், தி எம் HTML ஐ
Will எம் HTML ஐ
விரும்பும் எம் HTML ஐ
இராசி, தி எம் HTML ஐபொருளடக்கம்


"மனித இனங்களில் பார்த்தீனோஜெனிசிஸ் ஒரு அறிவியல் சாத்தியமா?" ஜோசப் கிளெமென்ட்ஸ், MD ஹரோல்ட் டபிள்யூ. பெர்சிவல் மூலம் விரிவான அடிக்குறிப்புகளுடன்எம் HTML ஐ