வேர்ட் ஃபவுண்டேஷன்

தி

வார்த்தை

டிசம்பர், டிசம்பர்.


பதிப்புரிமை, 1909, HW PERCIVAL மூலம்.

நண்பர்களோடு மோதல்கள்.

 

ஏன் சில மாதங்களுக்கு விலைமதிப்பற்ற கற்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றன? இந்த மக்கள் ஆடம்பரமான விட வேறு எதுவும் ஏற்படுகிறது?

ஒரே கற்கள் வெவ்வேறு நபர்களால் வெவ்வேறு மாதங்களைச் சேர்ந்தவை என்று கூறப்படுகின்றன, மேலும் சில நல்லொழுக்கங்கள் மாதத்திலோ அல்லது பருவத்திலோ அணியும்போது சில கற்களிலிருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த மக்கள் தாங்கள் அணிய வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். இந்த வெவ்வேறு கருத்துக்கள் அனைத்தும் இருக்க முடியாது உண்மை, மற்றும் அவற்றில் பெரும்பாலானவை ஆடம்பரமான காரணமாக இருக்கலாம். ஆனால் ஆடம்பரம் என்பது மனதின் அசாதாரண வேலை அல்லது கற்பனையின் சிதைந்த பிரதிபலிப்பு; அதேசமயம், கற்பனை என்பது மனதை உருவாக்கும் அல்லது உருவாக்கும் ஆசிரியமாகும். ஒரு பொருளின் சிதைந்த பிரதிபலிப்புக்கான காரணம் பொருளே, அதேபோல் கற்களின் நற்பண்புகளைப் பற்றிய பல கற்பனைகளும் கற்களில் உள்ள நல்லொழுக்கங்களாலும், கற்களின் நற்பண்புகளைப் பற்றி ஒரு காலத்தில் இருந்த அறிவின் காரணமாகவும் இருக்கலாம். , ஆனால் அவற்றில் இழந்த அறிவு என்பது மனிதர்களின் மரபுகளில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள கடந்தகால அறிவின் பிரதிபலிப்பாக, கற்பனைகள் மட்டுமே, அல்லது மனதின் அசாதாரண வேலை. அனைத்து பொருட்களும் இயற்கையின் சக்திகள் செயல்படும் மையங்கள். சில பொருள்கள் மற்ற பொருள்களைக் காட்டிலும் சக்திகள் செயல்பட குறைந்த சக்திவாய்ந்த மையங்களை வழங்குகின்றன. வெவ்வேறு விகிதங்களின் துகள்கள் குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் ஏற்படுவதே இதற்குக் காரணம். ஒரு கம்பியில் தயாரிக்கப்பட்டு செய்யப்பட்ட செம்பு ஒரு வரியை வழங்கும், அதனுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு மின்சாரம் நடத்தப்படலாம். செப்பு கம்பியுடன் ஓடும் என்றாலும் மின்சாரம் ஒரு சில்க் நூலுடன் இயங்காது. தாமிரம் ஒரு நடுத்தர அல்லது மின்சாரக் கடத்தி போலவே, கற்கள் சில சக்திகள் செயல்படும் மையங்களாக இருக்கலாம், மேலும் துத்தநாகம் அல்லது ஈயம் போன்ற பிற உலோகங்களை விட செம்பு ஒரு சிறந்த மின்சாரக் கடத்தி என்பதால், சில கற்கள் சிறந்தவை மற்ற கற்களை விட அந்தந்த படைகளுக்கான மையங்கள். தூய்மையான கல் சக்தியின் மையமாக சிறந்தது.

ஒவ்வொரு மாதமும் பூமியிலும் பூமியிலுள்ள எல்லாவற்றிலும் தாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட செல்வாக்கைக் கொண்டுவருகிறது, மேலும், கற்களுக்கு அந்தந்த மதிப்புகள் சக்தி மையங்களாக இருந்தால், சில கற்கள் அத்தகைய சக்தி மையங்களாக மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக இருக்கும் என்று கருதுவது நியாயமானது, மாதத்தின் செல்வாக்கு மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக இருந்த காலத்தில். கற்கள் சில நல்லொழுக்கங்களைக் கொண்டிருந்தபோது பருவங்களைப் பற்றிய அறிவு இருந்தது என்றும், இதன் காரணமாக முன்னோர்களை அறிந்தவர்கள் அந்தந்த மாதங்களுக்கு கற்களை ஒதுக்கினர் என்றும் கருதுவது நியாயமற்றது. எந்தவொரு குறிப்பிட்ட மதிப்பையும் கற்களுடன் இணைப்பது இந்த அல்லது அந்த நபருக்கு ஒரு பஞ்சாங்கம் அல்லது அதிர்ஷ்டம் சொல்லும் புத்தகத்திலிருந்து அல்லது தன்னைப் போன்ற சிறிய தகவல்களைக் கொண்ட சில நபர்களிடமிருந்து தனது தகவலைப் பெறலாம். ஒரு கல்லை அதன் வணிக மதிப்பைத் தவிர்த்து, ஒரு குறிப்பிட்ட விருப்பத்தை ஒருவர் உணர்ந்தால், அந்தக் கல் அவரிடமிருந்து அல்லது அவரிடம் சில சக்தியைக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் அது பயனற்றது மற்றும் கற்களுடன் கற்பனையான நற்பண்புகளை இணைப்பது தீங்கு விளைவிக்கும் அல்லது கற்கள் சில மாதங்களுக்கு சொந்தமானவை என்று கற்பனை செய்யலாம், ஏனென்றால் இது அந்த நபருக்கு தனக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்பதில் அவருக்கு உதவ சில வெளிப்புற விஷயங்களை சார்ந்து இருக்கும் ஒரு போக்கை உருவாக்குகிறது. . நம்பிக்கைக்கு சில நல்ல காரணங்கள் இல்லாதிருப்பது உதவியாக இருப்பதை விட ஒரு நபருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும், ஏனென்றால் அது மனதை திசை திருப்புகிறது, புத்திசாலித்தனமான விஷயங்களில் வைக்கிறது, அது பாதுகாப்பை நாடுகிறது என்று பயப்பட வைக்கிறது, மேலும் அது புறம்பான விஷயங்களை சார்ந்து இருக்க வைக்கிறது எல்லா அவசரநிலைகளுக்கும் தன்னை விட.

 

 

ஒரு வைரம் அல்லது மற்ற விலையுயர்ந்த கற்கள் பணம் தரும் விதத்தில் குறிப்பிடப்படுவதை விட வேறு மதிப்புள்ளதா? மற்றும், அப்படியானால், வைரத்தின் மதிப்பு அல்லது வேறு எந்த கல் என்ன சார்ந்தது?

ஒவ்வொரு கல் அதன் வணிக மதிப்பைத் தவிர வேறு ஒரு மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் அனைவருக்கும் அதன் வணிக மதிப்பு தெரியாது என்பது போலவே, அதன் பண மதிப்பைத் தவிர வேறு ஒரு கல்லின் மதிப்பு அனைவருக்கும் தெரியாது. வெட்டப்படாத வைரத்தின் மதிப்பை அறியாத ஒரு நபர் ஒரு பொதுவான கூழாங்கல்லைப் போலவே அதைக் கடந்து செல்லக்கூடும். ஆனால் அதன் மதிப்பை அறிந்த ஒப்பீட்டாளர் அதைப் பாதுகாக்கும், அதன் அழகைக் காண்பிக்கும் வகையில் அதை வெட்டியிருந்தால், அதற்கு சரியான அமைப்பைக் கொடுங்கள்.

ஒரு கல்லின் மதிப்பு சில கூறுகள் அல்லது சக்திகளை ஈர்ப்பதற்கும், அவற்றை விநியோகிப்பதற்கும் இது ஒரு நல்ல மையமாக இருப்பதைப் பொறுத்தது. வெவ்வேறு கற்கள் வெவ்வேறு சக்திகளை ஈர்க்கின்றன. எல்லா சக்திகளும் ஒரே மக்களுக்கு பயனளிக்காது. சில சக்திகள் சிலருக்கு உதவுகின்றன, மற்றவர்களை காயப்படுத்துகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட சக்தியை ஈர்க்கும் ஒரு கல் ஒருவருக்கு உதவக்கூடும், மற்றொருவரை காயப்படுத்தக்கூடும். தனக்கு எது நல்லது என்பதை ஒருவர் அறிந்திருக்க வேண்டும், அதேபோல் ஒரு கல்லின் மதிப்பு மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுவதை அறிந்திருக்க வேண்டும். கற்கள் அவற்றின் பண மதிப்பைத் தவிர்த்து சில மதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளன என்று கருதுவது நியாயமற்றது, லோட் கல் என்று அழைக்கப்படுவது பணத்தின் மதிப்பைக் காட்டிலும் மற்றொரு மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது என்று கருதுவதை விட சில கற்கள் தங்களுக்குள் எதிர்மறையானவை, மற்றவர்களுக்கு சக்திகள் உள்ளன அல்லது அவை மூலம் தீவிரமாக செயல்படும் கூறுகள். எனவே காந்தம் அதில் தீவிரமாக செயல்படும் காந்தத்தின் சக்தியைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் மென்மையான இரும்பு எதிர்மறையானது மற்றும் அத்தகைய சக்தி எதுவும் அதன் மூலம் செயல்படவில்லை. செயலில் உள்ள சக்திகளின் மையங்களாக இருக்கும் கற்களை மதிப்பில் மாற்ற முடியாது; ஆனால் எதிர்மறை கற்களை தனிநபர்களால் வசூலிக்க முடியும் மற்றும் சக்திகள் செயல்படுவதற்கான மையங்களை உருவாக்கலாம், அதே வழியில் மென்மையான இரும்பு காந்தத்தால் காந்தமாக்கப்படலாம் மற்றும் இதையொட்டி ஒரு காந்தமாக மாறும் கற்கள் காந்தங்களைப் போலவே, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மையங்களாக இருக்கும் கற்கள் சக்திகளின் செயல் என்பது இயற்கையால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டவை அல்லது சக்தியால் விதிக்கப்பட்டவை அல்லது தனிநபர்களால் சக்திகளுடன் இணைக்கப்பட்டவை. மின்னல் தடி மின்னலை ஈர்க்கக்கூடும் என்பதால், சக்திவாய்ந்த மையங்களாக இருக்கும் கற்களை அணிபவர்கள் தங்கள் குறிப்பிட்ட சக்திகளை ஈர்க்கக்கூடும். அத்தகைய கற்கள் மற்றும் அவற்றின் மதிப்புகள் பற்றிய அறிவு இல்லாமல், இந்த நோக்கத்திற்காக கற்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான முயற்சி சிந்தனை குழப்பத்திற்கும் மூடநம்பிக்கை அறியாமைக்கும் வழிவகுக்கும். கற்களால் அல்லது அமானுஷ்ய நோக்கங்களுக்காக வேறு எதையுமே கற்பனையுடன் செயல்படுவதற்கு சிறிய காரணங்கள் உள்ளன, பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய விஷயத்தை நிர்வகிக்கும் சட்டங்கள் மற்றும் அது பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய அல்லது பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய நபர் அல்லது சக்திகளின் தன்மை ஆகியவற்றை ஒருவர் அறிந்தால் தவிர. எந்தவொரு அறியப்படாத விஷயத்தையும் பற்றிய சிறந்த வழி, திறந்த கண்ணையும் மனதையும் வைத்திருப்பது மற்றும் அந்த விஷயத்தைப் பற்றி நியாயமானதாகத் தோன்றும் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இருப்பது, ஆனால் வேறு எதையும் பெற மறுப்பது.

HW பெரிசல்