வேர்ட் ஃபவுண்டேஷன்

தி

வார்த்தை

ஏப்ரல், XX.


பதிப்புரிமை, 1910, HW PERCIVAL மூலம்.

நண்பர்களோடு மோதல்கள்.

 

இருள் என்பது வெளிச்சம் இல்லாததா, அல்லது அது தனக்குள்ளேயே தனித்தனியாக இருந்து ஒளியின் இடத்தைப் பெறுகிறதா? அவை தனித்தனியாகவும் தனித்தனியாகவும் இருந்தால், இருள் என்றால் என்ன, ஒளி என்றால் என்ன?

இருள் என்பது “ஒளி இல்லாதது” அல்ல. ஒளி இருள் அல்ல. இருள் என்பது தனக்குள்ளேயே இருக்கிறது, ஒளி அல்ல. இருள் சிறிது நேரம் ஒளியின் இடத்தையும் தெளிவற்ற ஒளியையும் எடுக்கக்கூடும், ஆனால் ஒளி இருளை அகற்றும். ஒளி இறுதியில் இருளை ஒளிரச் செய்வதன் மூலம் இருளை வெல்லும். புலன்களின் மூலம் நாம் உணரும் ஒளியும் இருளும் தங்களுக்குள் வெளிச்சமும் இருளும் அல்ல, இருப்பினும் ஒளி மற்றும் இருள் என நாம் உணரும் விஷயங்கள் உண்மையான ஒளியிலும் இருளிலும் தோன்றின. ஒரு விஷயமாக, இருள் என்பது ஒரே மாதிரியான பொருள், இது அனைத்து வெளிப்பாடுகளின் வேர், அடிப்படை அல்லது பின்னணியாகும். அதன் அசல் நிலையில், அது அமைதியானது மற்றும் அது முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது. இது மயக்கமடைந்தது, புரியாதது மற்றும் குழப்பம். ஒளி என்பது பரிணாமங்களை கடந்து, வெளிப்பாட்டிற்கு மேலே அல்லது அதற்கு அப்பாற்பட்ட புத்திஜீவிகளிடமிருந்து வரும் சக்தி. புத்திஜீவிகள் தங்கள் ஒளி சக்தியை நிபந்தனையற்ற மற்றும் ஒரேவிதமான பொருளின் மீது செலுத்தும்போது, ​​அது இருள், பொருள் அல்லது இருளின் அந்த பகுதி, மற்றும் ஒளி இயக்கப்பட்டிருக்கும் போது, ​​செயல்பாட்டிற்கு ஊற்றுகிறது. செயல்பாட்டின் தொடக்கத்துடன், ஒன்று இருந்த பொருள் இரட்டிப்பாகிறது. செயலில் இருள் அல்லது பொருள் இனி பொருள் அல்ல, ஆனால் இரட்டை. பொருள் அல்லது இருளின் இந்த இருமை ஆவி-பொருள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆவியும் பொருளும் ஒரு விஷயத்தின் இரண்டு எதிரொலிகளாகும், இது தோற்றம் கொண்ட பொருள், ஆனால் செயலில் ஆவி-விஷயம். எந்த பொருளை ஆவி-பொருளாகப் பிரிக்கிறார்களோ, அதேபோல் ஒட்டுமொத்தமாக வெளிப்படும் ஆவி-பொருளும் அவர்கள் மீது ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன, அது அவர்களின் மூல பெற்றோரின் தோற்றம் மற்றும் அவற்றின் செயல் அல்லது வெளிப்பாட்டின் காரணம். பொருள் என்பது வெளிப்படும் வெகுஜனத்தின் ஒவ்வொரு பிரிக்க முடியாத அலகு துகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த வெகுஜனத்தின் வேர் மற்றும் பெற்றோர் ஆகும். ஒவ்வொரு யூனிட்டிலும் வெளிப்படுவதற்கும், செயல்படுவதற்கும், ஒட்டுமொத்தமாக வெளிப்படும் வெகுஜனத்திற்கும் ஒளி தான் காரணம். எனவே ஒவ்வொரு பிரிக்க முடியாத அலகுகளிலும், ஒட்டுமொத்தமாக வெளிப்படும் வெகுஜனத்திலும் குறிப்பிடப்படுகின்றன: ரூட் பெற்றோர் பொருளாகவும், செயல்படும் சக்தி ஒளியாகவும் இருக்கும். ஆவி-பொருள் என்று அழைக்கப்படும் ஒவ்வொரு அலகுக்கும் பெற்றோர், பொருள் மற்றும் சக்தி, ஒளி ஆகியவை சாத்தியமாக உள்ளன. பொருள் என்று அழைக்கப்படும் பிரிக்க முடியாத அலகு பகுதியால் பொருள் குறிப்பிடப்படுகிறது, மேலும் ஒளி என்பது ஆவி எனப்படும் அதே பிரிக்க முடியாத அலகுக்கு மறுபக்கம் அல்லது பகுதியால் குறிக்கப்படுகிறது. அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் அல்லது வெளிப்பாடுகளும் புரியாத பொருள் அல்லது இருளில் இருந்து புத்திசாலித்தனங்களின் ஒளி சக்தியால் வெளிப்படுவதற்கு அழைக்கப்படுகின்றன, மேலும் இந்த ஒளி அதன் வெளிப்பாட்டின் காலம் முழுவதும் தொடர்ந்து செயல்பாட்டில் அழைக்கப்படும் ஆவி விஷயத்தை வைத்திருக்கிறது. வெளிப்பாட்டின் காலகட்டத்தில் இருளோடு வெளிப்படும் ஒளியே நாம் ஒளி என்று அழைப்பதற்கான காரணம். வெளிப்படும் விஷயம் நாம் இருள் என்று அழைப்பதற்கான காரணம். வெளிச்சமும் இருளும் எப்போதுமே மோதலில் இருப்பதாகத் தெரிகிறது மற்றும் வெளிப்பாடு முழுவதும் ஒருவருக்கொருவர் இடம் கொடுப்பதாகத் தெரிகிறது. இரவும் பகலும், விழித்ததும் தூங்குவதும், வாழ்க்கையும் மரணமும் ஒரே விஷயத்தின் எதிரெதிர் அல்லது தலைகீழ் பக்கங்களாகும். இருள் ஒளியாக மாறும் வரை இந்த எதிரொலிகள் குறுகிய அல்லது நீண்ட காலங்களில் மாறி மாறி செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றும் ஒருவருக்கொருவர் விரும்பத்தகாதவை என்றாலும் ஒவ்வொன்றும் விரும்பத்தகாதவை என்று தோன்றுகிறது. மனிதன் அவனுக்குள் இருளும் ஒளி சக்தியும் இருக்கிறான். மனிதனுக்கு புலன்கள் அவனது இருள், அவன் மனம் அவனுடைய ஒளி. ஆனால் இது பொதுவாக அவ்வாறு கருதப்படுவதில்லை. புலன்களுக்கு மனம் இருள் போல் தெரிகிறது. மனதிற்கு புலன்கள் இருள். புலன்களுக்கு சூரியனில் இருந்து வருவது போல் தெரிகிறது, நாம் சூரிய ஒளி என்று அழைக்கிறோம். மனதிற்கு புலன்கள் மற்றும் அவை ஒளி என்று அழைப்பது இருள் போலவே இருக்கும்போது, ​​மனம் அதன் பெற்றோர் நுண்ணறிவின் ஒளி சக்தியால் ஒளிரும். மனம் மூழ்கி இருளில் முரண்படும்போது கூட சூரிய ஒளி மற்றும் அதைப் பற்றிய புத்திசாலித்தனமான கருத்து நமக்கு வரக்கூடும்; சூரிய ஒளியை உண்மையான ஒளியின் பிரதிபலிப்பாக அல்லது அடையாளமாக பார்ப்போம். இருள் இடம் தருகிறது மற்றும் நிரந்தர ஒளியாக மாற்றப்படுகிறது, ஏனெனில் இது உணர்வுகள் மற்றும் மனதின் செயல்களால் கடக்கப்படுகிறது.

 

 

ரேடியம் என்றால் என்ன, அது எந்தவிதமான வெளிப்படையான வீரியமும், அதன் சொந்த சக்தியும், உடல் இழப்பும் இன்றி, ஒரு பெரிய ஆற்றலை தூக்கி எறியும் சாத்தியம் எப்படி உள்ளது, அதன் பெரிய கதிரியக்கத்தின் ஆதாரம் என்ன?

ரேடியத்தின் சமீபத்திய கண்டுபிடிப்பு தொடர்பான விஞ்ஞான அறிக்கைகளை கேள்வியின் எழுத்தாளர் அறிந்திருக்கிறார், அதாவது பிட்ச்லெண்டிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டது, மேடம் கியூரியின் கண்டுபிடிப்பு, அதன் ஒளி சக்தி, மற்ற உடல்கள் மீது அதன் செயலின் விளைவு, அதன் பற்றாக்குறை மற்றும் அதன் உற்பத்தியில் கலந்து கொள்ளும் சிரமங்கள்.

ரேடியம் என்பது ஒரு பொருளின் உடல் நிலை, இதன் மூலம் உடல் விட சக்தியும் பொருளும் புலன்களுக்கு வெளிப்படுகின்றன. ரேடியம் என்பது மற்ற விஷயங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் உடல் விஷயம் மற்றும் பொதுவாக கற்பனையானது என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. ஈத்தர் மற்றும் இந்த சக்திகள் இயற்பியலை விட மிகச்சிறந்த பொருளின் நிலைகளாகும், மேலும் அவை இயற்பியல் என்பது ஒரு வைரம் அல்லது ஹைட்ரஜனின் மூலக்கூறு என இருந்தாலும் அவை இயற்பியல் பொருள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இயற்பியல் விஷயத்தின் மூலம் செயல்படும் நுட்பமான அல்லது கற்பனையான விஷயத்திற்காக இல்லாவிட்டால், உடல் விஷயத்தில் எந்த மாற்றமும் சிதைவுகளும் இருக்காது. மொத்தப் பொருளின் மூலம் மிகச்சிறந்த செயல் “வேதியியல்” சேர்க்கைகள் மற்றும் சாதாரண பயன்பாட்டில் உள்ள விஷயங்களை மாற்றுவதற்கும் வேதியியலாளர்களால் கையாளப்படுவதற்கும் காரணமாகிறது.

ரேடியம் என்பது இயற்பியல் பொருளாகும், இது மூன்றாவது காரணி இல்லாமல் மற்றும் நிழலிடா பொருளின் செயலால் உணரமுடியாமல் மாற்றப்படாமல் நேரடியாக நிழலிடா விஷயத்தின் மூலம் அல்லது அதன் மூலம் செயல்படுகிறது. பிற இயற்பியல் விஷயங்கள் நிழலிடா விஷயத்தால் செயல்படுகின்றன, ஆனால் ரேடியத்தை விட குறைந்த அளவில். பொதுவாக, மற்ற இயற்பியல் விஷயங்களில் நிழலிடாவின் செயல்பாட்டின் முடிவுகள் புலப்படாது, ஏனென்றால் ரேடியத்தால் வழங்கப்படும் நிழலிடா விஷயங்களுக்கான தொடர்பு மற்றும் எதிர்ப்பை இயற்பியல் பொருளால் வழங்க முடியாது, மேலும் பிற விஷயங்கள் நிழலிடா விஷயங்களுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவில்லை. ரேடியம். ரேடியத்தின் எண்ணற்ற மற்றும் புரிந்துகொள்ள முடியாத துகள்கள் எல்லா விஷயங்களிலும் உள்ளன. ஆனால் இதுவரை பிட்ச்லெண்டே அவை மிகப் பெரிய அளவில் சேகரிக்கப்படக்கூடிய ஆதாரமாகத் தோன்றுகிறது. ரேடியம் எனப்படும் துகள்கள் ஒரு வெகுஜனத்துடன் சுருக்கப்படும்போது, ​​நிழலிடா பொருள் நேரடியாகவும் அதன் வழியாகவும் புலன்களுக்குத் தெரிந்த ஒரு தரம் மற்றும் சக்தியில் செயல்படுகிறது.

ரேடியத்தின் ரேடியோ-செயல்பாடு, இப்போது கருதப்படுவது போல், அதன் சொந்த உடலின் துகள்களை உருவாக்குவதாலோ அல்லது தூக்கி எறிவதாலோ அல்ல. ரேடியம் இயற்றப்பட்ட இயற்பியல் விஷயம் ரேடியோ-செயல்பாடு அல்லது அதன் மூலம் வெளிப்படும் பிற சக்தியை வழங்காது. ரேடியம் ஒரு சக்தி அல்ல, ஆனால் ஒரு சக்தி ஊடகம். (விஷயம் இரு மடங்கு மற்றும் வெவ்வேறு விமானங்களில் உள்ளது. ஒவ்வொரு விமானத்திலும் அது செயலற்றதாக இருக்கும்போது அது செயல்படுகிறது, மேலும் அது செயலில் இருக்கும்போது சக்தியாகும். எனவே உடல் விஷயம் செயலற்ற விஷயம் மற்றும் சக்தி செயலில் உள்ள விஷயம். நிழலிடா விஷயம் செயலற்ற நிழலிடா விஷயம் மற்றும் நிழலிடா மீது சக்தி விமானம் செயலில் உள்ள நிழலிடா விஷயம்.) ரேடியம் என்பது நிழலிடா பொருள் வெளிப்படும் உடல். ரேடியம் என்பது இயற்பியல் உலகின் விஷயம்; ரேடியோ-செயல்பாடு என்பது நிழலிடா உலகத்திலிருந்து வரும் நிழலிடா விஷயம், இது உடல் ரேடியம் மூலம் தெரியும். நிழலிடா உலகம் சுற்றிலும், ப world தீக உலகிலும் உள்ளது, மேலும், அதன் விஷயம் மிகச்சிறந்ததாக இருப்பதால், அது மொத்த இயற்பியல் விஷயத்திலும், ஈதர் ஒரு காக்பார் வழியாகவும், அல்லது மின்சாரம் செயல்படுகிறது என்று விஞ்ஞானம் கூறுவது போலவும், நீர் வழியாக. ஒளியைக் கொடுக்கும் மெழுகுவர்த்தியைப் போல, ரேடியம் ஒளி அல்லது சக்தியை வெளியிடுகிறது. ஆனால் மெழுகுவர்த்தியைப் போலன்றி, ஒளியைக் கொடுப்பதில் அது எரிவதில்லை. ஒரு ஜெனரேட்டர் அல்லது மின்சார கம்பி போல வெப்பம் அல்லது ஒளி அல்லது சக்தியை உருவாக்குவது போல், ரேடியம் ஆற்றலை உருவாக்குகிறது அல்லது தூக்கி எறியும் என்று தெரிகிறது; அதனால் அது இருக்கலாம். ஆனால் உருவாக்கப்படுவதாகத் தோன்றும் ஒளி அல்லது பிற சக்தி கம்பியால் வழங்கப்படவில்லை. மின்சாரத்தின் சக்தி டைனமோ அல்லது மின்சார கம்பியில் தோன்றுவதில்லை என்பது அறியப்படுகிறது. வெப்பம் அல்லது ஒளி அல்லது சக்தி என வெளிப்படும் மின்சாரம் கம்பியுடன் இயக்கப்படுகிறது என்பதும் அறியப்படுகிறது. இதேபோல், ரேடியோ-செயல்பாடு என அழைக்கப்படும் அந்த தரம் அல்லது சக்தி தற்போது அறிவியலுக்கு தெரியாத ஒரு மூலத்திலிருந்து ரேடியம் மூலம் வெளிப்படுகிறது. ஆனால் மின்சாரம் ஒரு டைனமோ அல்லது கம்பி என்பதை விட ஆதாரம் ரேடியம் அல்ல. மின் சக்தியின் செயல்பாட்டின் மூலம் அதன் உடலின் துகள்கள் ஒரு டைனமோ அல்லது மின்சார கம்பியின் துகள்களைக் காட்டிலும் குறைவான அளவில் தூக்கி எரிக்கப்படுகின்றன அல்லது பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ரேடியம் மூலம் வெளிப்படும் மூலமானது மின்சாரத்தின் வெளிப்பாடுகளின் மூலத்தைப் போன்றது. இருவரும் ஒரே மூலத்திலிருந்து வந்தவர்கள். மின்சாரம் வெப்பம், ஒளி அல்லது சக்தி என வெளிப்படுவதற்கும் உடல் ரேடியம் மூலம் வெளிப்படுவதற்கும் உள்ள வேறுபாடு வெளிப்பாட்டின் ஊடகத்தில் உள்ளது, மின்சாரம் அல்லது வானொலி செயல்பாட்டில் அல்ல. டைனமோ, ஜெனரேட்டர் அல்லது கம்பி ஆகியவற்றால் ஆன துகள்கள் எந்த ரேடியம் உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதைப் போலவே அதே தரத்தில் இல்லை. நிழலிடா விஷயம் மற்றும் நிழலிடா விஷயத்தில் செயல்படும் சக்திகள் வேறு எந்த காரணிகளும் அல்லது மத்தியஸ்தமும் இல்லாமல் நேரடியாக ரேடியத்தில் செயல்படுகின்றன. மின்சார கம்பி மூலம் இயங்கும் மின்னோட்டம் பேட்டரிகள், காந்தங்கள், ஜெனரேட்டர்கள், டைனமோக்கள், நீராவி மற்றும் எரிபொருள் போன்ற பிற காரணிகளால் வெளிப்படுகிறது. இந்த காரணிகள் எதுவும் ரேடியத்தால் தேவையில்லை, ஏனெனில் இது நேரடியாகத் தொடர்பில் உள்ளது மற்றும் தானே நிழலிடா விஷயத்தை ரேடியம் வழியாகவோ அல்லது அதைப் பற்றியோ வெளிப்படுத்த அனுமதிக்கிறது.

மின்சாரம் கம்பி வழியாக செல்லவில்லை, ஆனால் கம்பியை சுற்றி வருகிறது என்று அறியப்படுகிறது. இதேபோல் ரேடியோ-செயல்பாடு ரேடியத்தில் இல்லை, ஆனால் ரேடியத்தை சுற்றி அல்லது பற்றி. எலக்ட்ரீஷியன்கள் நீராவி அல்லது எரிபொருள் அல்லது கால்வனிக் செயலைப் பயன்படுத்தாமல் மின்சாரத்தை வெளிப்படுத்தவும் இயக்கவும் சில வழிகளை உருவாக்க முயற்சிக்கின்றனர். ரேடியம் இது எவ்வாறு செய்யப்படலாம் என்பதை அறிவுறுத்துகிறது மற்றும் விளக்குகிறது.

HW பெரிசல்