வேர்ட் ஃபவுண்டேஷன்

தி

வார்த்தை

மே 1915.


பதிப்புரிமை, 1915, HW PERCIVAL மூலம்.

நண்பர்களோடு மோதல்கள்.

 

விலங்கு காந்தமிகுதல், மஸ்கெரிசம், மற்றும் ஹிப்னாடிசம் ஆகியவை தொடர்புடையவை என்றால், அவை எவ்வாறு தொடர்புடையது?

விலங்கு காந்தவியல் என்பது காந்தத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு சக்தியாகும், இது லாட்ஸ்டோன்ஸ் மற்றும் இரும்பு காந்தங்கள் போன்ற உயிரற்ற உடல்களில் தெளிவாகத் தெரிகிறது. அதே சக்தி விலங்கு உடல்களில் அதிக சக்திக்கு உயர்த்தப்படுகிறது. விலங்கு காந்தவியல் என்பது துருவமுனைப்புடன் தொடர்புடைய ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டமைப்பு இயல்புடைய விலங்கு உடல்கள் வழியாக சக்தியின் செயல்பாடாகும், இதனால் கட்டமைப்பு தூண்டப்பட்டு பின்னர் பிற உடல் உடல்களுக்கு காந்த சக்தியை நடத்தும் ஒரு சேனலாக செயல்பட முடியும்.

மெஸ்மெரிசம் என்பது விலங்கு காந்தவியல் என்ற பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்பட்ட பெயர், மெஸ்மர் (1733-1815) க்குப் பிறகு, மிருக காந்தவியல் என்று அழைக்கப்படும் சக்தியைப் பற்றி மீண்டும் கண்டுபிடித்து கற்பித்த மற்றும் எழுதியவர்.

மெஸ்மர், சில நேரங்களில், விலங்குகளின் காந்தத்தை இயற்கையாகவே பயன்படுத்தினார்; சில நேரங்களில் அவர் காந்தவியல் தொடர்பாக தனது மனதைப் பயன்படுத்தினார். அவரது முறை மெஸ்மெரிசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவர் தனது விரல்களின் நுனிகள் மூலம் நோயாளியின் உடலுக்குள் காந்தத்தை ஒரு திரவ சக்தியாக இயக்கியுள்ளார், இதன் மூலம் சில நேரங்களில் தூக்கத்தை ஏற்படுத்தினார், அவரை மெஸ்மெரிக் தூக்கம் என்று அழைத்தார், மேலும் பெரும்பாலும் அடுத்தடுத்த சிகிச்சையை ஏற்படுத்தினார். அவர் அடிக்கடி நோயாளியை, நோயாளி மெஸ்மெரிக் செல்வாக்கின் கீழ், வெவ்வேறு மாநிலங்களில், எந்த மாநிலங்களுக்கு மெஸ்மர் வெவ்வேறு பெயர்களைக் கொடுத்தார். அவரது முறைகள் மற்றும் மாறுபாடுகள் அந்த விஷயத்தில் ஏராளமான எழுத்தாளர்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

ஹிப்னாடிசம் என்பது பெயர் குறிப்பிடுவது போல, ஒரு வகையான தூக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஒருவர் தனது மூளையில் உள்ள நனவான மையத்துடனான தொடர்பிலிருந்து தனது நனவான கொள்கையை முழுவதுமாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ மாற்றும்போது ஒருவரின் சொந்த மனதின் செயல்பாட்டின் மூலம் தூக்கத்தை ஏற்படுத்துவது சுய-ஹிப்னாடிசம் ஆகும். ஹிப்னாடிசம் என்பது பொதுவாக ஒரு மனதை மற்றொருவரின் மீது, விலங்குகளின் காந்தத்தின் உதவியுடன் அல்லது இல்லாமல் செயல்படுத்துவதாகும், இதனால் ஹிப்னாடிக் விஷயத்தின் தூக்கம் ஆபரேட்டரின் செயல்பாட்டின் காரணமாக ஏற்படுகிறது, அவர் நனவான கொள்கையின் இணைப்பில் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ தலையிடும்போது மற்றும் மையத்தின் மூலம் அது பொருளின் மூளையில் உணர்வுபூர்வமாக செயல்படுகிறது. ஹிப்னாடிக் தூக்கம், நனவான கொள்கையின் இணைப்பு மற்றும் அது உணர்வுபூர்வமாக செயல்படும் மையத்தின் குறுக்கீட்டின் விளைவாக, சாதாரண தூக்கத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது.

சாதாரண தூக்கத்தில் நுண்ணறிவு அல்லது நனவான கொள்கை மூளையில் உள்ள நனவான மையத்திலிருந்து விலகிச் செல்கிறது, இதனால் இயற்கையானது உடலை சரிசெய்து உயிரணுக்களுக்கு இடையிலான சமநிலையை மீட்டெடுக்கக்கூடும். நனவான கொள்கை மூளையில் உள்ள உணர்வு நரம்புகளின் மையங்களைச் சுற்றி வரக்கூடும், அல்லது அது இந்த மையங்களுக்கு அப்பால் பின்வாங்கக்கூடும். பார்வை, கேட்டல், வாசனை, சுவை ஆகியவற்றுடன் இணைக்கும் மையங்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றை நனவான கொள்கை இருக்கும்போது, ​​பின்னர் ஸ்லீப்பர் கனவுகள் மற்றும் அவரது கனவுகள் உடல் ரீதியான அல்லது இயற்பியலுடன் இணைந்த ஒரு உள் உலகத்தின் புத்திசாலித்தனமான உணர்வுகள். கனவில்லாத தூக்கத்தில் நனவான கொள்கை நனவாகவே இருக்கிறது, ஆனால் அது புலன்களிலிருந்து அகற்றப்படுவதால், அது உணர்ந்ததை எவ்வாறு விளக்குவது என்பது மனிதனுக்குத் தெரியாது.

ஹிப்னாடிக் தூக்கத்தை உருவாக்குவது என்பது மற்றொருவரின் நனவான கொள்கையுடன் குறுக்கீடு ஆகும், அவர் குறுக்கீட்டை எதிர்க்க முடியாது அல்லது எதிர்க்க முடியாது. பொருளின் நனவான கொள்கை அதன் நனவான மையத்திலிருந்து விலகிச் செல்லும்போது, ​​அது விழித்திருக்கும் போது இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது, ​​பொருள் ஹிப்னாடிக் தூக்கத்தில் விழுகிறது, இது ஓரளவு அல்லது முற்றிலும் மயக்கமுள்ள தூக்கமாகும், இது அதிக அல்லது குறைந்த தூரத்திற்கு ஏற்ப ஹிப்னாடிசர் இந்த விஷயத்தின் நனவான கொள்கையை இயக்குவதில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஹிப்னாடிக் தூக்கத்தின் போது, ​​ஹிப்னாடிஸ்ட் இந்த விஷயத்தை பார்க்கவோ, கேட்கவோ, ருசிக்கவோ, வாசனையோ ஏற்படுத்தவோ அல்லது எழுந்திருக்கும்போது அனுபவிக்கக்கூடிய எந்தவொரு உணர்ச்சியையும் உணரக்கூடும், அல்லது ஹிப்னாடிசர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் அல்லது சொல்ல விரும்புகிறார் என்பதை அவர் செய்யக்கூடும் அல்லது சொல்லலாம். எவ்வாறாயினும், ஒரு பொருளை ஒழுக்கக்கேடான செயலைச் செய்ய அவர் கட்டாயப்படுத்த முடியாது என்பது ஒரு விதிவிலக்கு, இது விழித்திருக்கும் நிலையில் இந்த விஷயத்தின் தார்மீக உணர்வுக்கு கேவலமாக இருக்கும்.

ஆபரேட்டரின் மனம் தனது பொருளின் நனவான கொள்கையின் இடத்தைப் பெறுகிறது, மேலும் ஹிப்னாடிசரின் சிந்தனையின் தெளிவு மற்றும் ஆற்றலுக்கும், அவர் எந்த அளவிற்கு தொடர்பில் இருக்கிறார் என்பதற்கும் ஏற்ப, ஹிப்னாடிசரின் சிந்தனை மற்றும் திசைக்கு அந்த பொருள் பதிலளிக்கும் மற்றும் கீழ்ப்படியும். பொருளின் மூளை உயிரினத்துடன்.

விலங்குகளின் காந்தவியல், மெஸ்மெரிசம் மற்றும் ஹிப்னாடிசம் ஆகியவற்றின் உறவுகள் குறித்த கேள்விக்கான பதில் என்னவென்றால், விலங்குகளின் காந்தவியல், உடலில் இருந்து உடலுக்கு இயங்கும் ஒரு இயற்கை சக்தியாக இருப்பதால், மனித உடல்களுடன் தொடர்புடையது; மெஸ்மெரிசம் என்பது விலங்குகளின் காந்தத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு முறையாகும்; ஹிப்னாஸிஸ் என்பது ஒரு மனதின் சக்தியை மற்றொரு மனதின் மீது பயன்படுத்துவதன் விளைவாகும். விலங்கு காந்தத்தின் ஓட்டத்தை இயக்குவதன் மூலம் ஒரு மனம் காந்த விளைவுகளை உருவாக்க முடியும். ஒரு ஹிப்னாடிஸ்ட் இந்த விஷயத்தில் விலங்குகளின் காந்தத்துடன் முதலில் பணியாற்றுவதன் மூலம் ஹிப்னாடிக் அடிபணிதலுக்கு ஒரு விஷயத்தை முன்வைக்க முடியும்; ஆனால் அவற்றின் இயல்பில் காந்தவியல் மற்றும் ஹிப்னாடிக் சக்தி ஒருவருக்கொருவர் வேறுபடுகின்றன.

 

 

விலங்கு காந்தவியல் எவ்வாறு செயல்பட முடியும், என்ன பயன்?

ஒரு மனிதனின் விலங்கு காந்தத்தை அவரது உடலை ஒரு நல்ல காந்தமாகவும், உலகளாவிய உயிர் சக்தி, காந்தமாக ஈர்க்கும் ஒரு மையமாகவும் மாற்றுவதன் மூலம் வளர்க்க முடியும். ஒரு மனிதன் தனது உடலில் உள்ள உறுப்புகள் இயற்கையாகவும் இயல்பாகவும் அவற்றின் செயல்பாடுகளைச் செய்வதன் மூலமும், உணவு, குடிப்பழக்கம், தூக்கம் மற்றும் சிற்றின்ப இயல்பைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் அதிகப்படியான செயல்பாடுகளைத் தடுப்பதன் மூலம் தனது உடலை உலகளாவிய வாழ்க்கைக்கு ஒரு நல்ல காந்தமாக மாற்ற முடியும். இந்த அதிகப்படியான சேமிப்பக பேட்டரி உடைந்து போகிறது, இது உடல் உடலின் கண்ணுக்கு தெரியாத வடிவம், சில நேரங்களில் நிழலிடா உடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதிகப்படியான இல்லாமை வடிவம் உடல் வலுவாக இருக்க அனுமதிக்கிறது மற்றும் முன்னர் குறிப்பிடப்பட்ட மூலக்கூறுகளின் படிப்படியான துருவப்படுத்தல் மற்றும் சரிசெய்தல் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்துகிறது. அவ்வாறு கட்டமைக்கப்படும் போது உடல் காந்த சக்தியின் நீர்த்தேக்கமாக மாறுகிறது.

விலங்குகளின் காந்தவியல் சில பயன்பாடுகளுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட காந்தத்தை உருவாக்குவது, உடலை உடல் ரீதியாக வலிமையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் மற்றவர்களுக்கு நோயைக் குணப்படுத்துதல், காந்த தூக்கத்தை உருவாக்குதல்-இது ஹிப்னாடிக் தூக்கத்தை தவறாகக் கருதக்கூடாது that மற்றும் அதன் மூலம் தெளிவான தன்மை மற்றும் தெளிவுபடுத்தல், மற்றும் தீர்க்கதரிசன சொற்கள் மற்றும் காந்த சக்திகளுடன் தாயத்துக்கள் மற்றும் தாயத்துக்களை வசூலிப்பது போன்ற மந்திர விளைவுகளை உருவாக்குதல். விலங்குகளின் காந்தவியல் பயன்படுத்தக்கூடிய பயன்பாடுகளில் மிக முக்கியமான ஒன்று, கண்ணுக்குத் தெரியாத வடிவ உடலை வலுப்படுத்துவதையும் துருவப்படுத்துவதையும் தொடர்வதேயாகும், இதனால் அது மீண்டும் கட்டமைக்கப்பட்டு மீளுருவாக்கம் செய்யப்பட்டு அழியாததாக இருக்கும்.

HW பெரிசல்