வேர்ட் ஃபவுண்டேஷன்

ஜனநாயகம் சுயநிர்ணயம்

ஹரோல்ட் வால்ட்வின் பெரிசிவல்