வேர்ட் ஃபவுண்டேஷன்

பொருளின் மேல் உலகம் இருந்து ஆவி-பொருள், மூர்க்கத்தனமான இரட்டை, மற்றும் வெளிப்படையான பாலின மூலம் சுவாசித்திருப்பது, தன்னைத்தானே அதன் பிற தன்மையைக் கண்டது. அன்பு மற்றும் பலி மூலம் இப்போது ஒரு மர்மம் தீர்ந்துவிட்டது: கிறிஸ்துவை போல, சோல், அனைத்து முழுவதும் மூலம்: நான் நான்-நீ-மற்றும்-நீ-நான்.

- இராசி.

தி

வார்த்தை

தொகுதி. 2 நவம்பர், 1906. எண்

பதிப்புரிமை, 1906, HW PERCIVAL மூலம்.

ஆன்மா.

இராசயனக் குறியீட்டின் அறிகுறியாக குறிப்பிடப்படும் சால் பொருளானது (ஜெமிணி) அதே விமானத்தில் உள்ளது, ஆனால் இறுதி மதிப்பை நோக்கிய வளர்ச்சியின் அளவு வேறுபாடு கிட்டத்தட்ட கணக்கிட முடியாதது. ஒற்றுமையின் துவக்கத்திற்கும், தலைகீழற்ற உலகில், மற்றும் ஆத்மாவில் இருமை உணர்வுள்ள அறிவார்ந்த தொழிற்சங்கத்தின் அடைவுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் இதுதான்.

பரிணாம வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஆவிக்குரிய காரியத்திலிருந்து வெளிப்படையான மூலப்பொருள் வேரூன்றி இருப்பது, புற்றுநோயை மூச்சுத்திணறல் மற்றும் காணக்கூடிய மற்றும் கண்ணுக்கு தெரியாத பிரபஞ்சங்கள் மற்றும் உலகங்கள் மற்றும் அனைத்து வடிவங்களாக மாறும். பின்னர் அனைத்து கடந்து இறுதியாக இறுதியாக (மூலிகை மூலம்) உண்மையான மூல பொருள் (gemini) மீது, மீண்டும் வெளிப்பாடு வெளியே சுவாசிக்க வேண்டும் மீண்டும் தீர்க்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு பூமியினுடைய வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்திலும், மனிதனை அழைக்கிறோம், ஆவிக்குரிய காரியமாக பொருளாக இருந்து சுவாசிக்கிறோம், வெளிப்படையான வடிவத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது மற்றும் அந்த வாழ்க்கையில் உணர்வுபூர்வமான அழியாமையை அடைந்தாலன்றி, அவர் உருவாக்கிய பொருள் பல்வேறு நாடுகளில் அவரது உலகின் அசல் பொருள் அவர் உணர்வு அழியாத அடைய வரை மீண்டும் சுவாசிக்க வேண்டும், மற்றும் ஐக்கிய மற்றும் ஆன்மா ஒரு ஆகிறது.

பொருள் ஆவிக்குரிய காரியமாக மூழ்கிவிட்டால், அது உணர்கின்ற சமுத்திரத்தில் நுழைகிறது. இது கண்ணுக்குத் தெரியாதது, உடல் உணர்வுகள் மூலம் கண்டறியப்படக்கூடாது, ஆனால் அதன் சொந்த விமானத்தில் அதன் செயல்களால் உணரப்படலாம், இது சிந்தனையின் விமானம் (லியோ -sagittary). வாழ்க்கையின் ஆவிக்குரிய விஷயம் எப்போதும் வெளிப்பாட்டைத் தேடுகிறது. அது கிருமிகளின் கண்ணுக்குத் தெரியாத வடிவங்களில் நுழைகிறது, மேலும் விரிவடைகிறது, பழுதடைகிறது மற்றும் தோற்றமளிக்கும் தன்மை மற்றும் கண்ணுக்கு தெரியாத வடிவங்களை வெளிப்படையாக உருவாக்குகிறது. இது பாலினமாக உருவாகிய படிவத்தை சீர்குலைத்து விரிவுபடுத்துகிறது, இது வெளிப்படையான உலகில் இரட்டை வேகத்தை வெளிப்படுத்தும். பாலியல் ஆசை மூலம் மிக உயர்ந்த அளவிற்கு வளர்ந்திருக்கிறது, மேலும் மூச்சின் செயல்பாட்டினால் அது சிந்தனையுடன் இணைந்துள்ளது. விருப்பம் வடிவங்கள் மற்றும் ஆசைகள் (கன்னி-ஸ்கார்பியோ) விமானம் அதன் சொந்த விமானத்தில் இருக்கும், ஆனால் சிந்தனை மூலம் அது மாற்றப்பட்டு, மாற்றப்பட்டு வளர்ந்தது.

சோல் என்பது ஒரு சொற்களாகும், இது ஒரு கண்மூடித்தனமான முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் பயன்பாடு முந்தைய அல்லது அதற்கு முந்தைய வார்த்தையால் தகுதிபெற்ற மற்றும் வண்ணமயமாக்கப்பட்ட ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த தரமாக இருப்பதை குறிக்கும்; உதாரணமாக, உலக ஆன்மா, விலங்கு ஆன்மா, மனித ஆத்மா, தெய்வீக ஆன்மா, உலகளாவிய ஆன்மா, கனிம ஆத்மா. எல்லாவற்றிலும் ஆத்துமா இருக்கும்போது எல்லாவற்றிலும் ஆத்துமா இருக்கிறது, ஆனால் எல்லாவற்றையும் ஆன்மாவின் முன்னிலையில் உணரவில்லை. ஆத்மாவைப் புரிந்து கொள்ளவும், அதை உணர்ந்து கொள்ளவும் தயாராக இருக்கிறார். புத்திசாலித்தனமாகப் பயன்படுத்தினால், இப்போது பொதுப்பகுதி மற்றும் கண்மூடித்தனமான பயன்பாடுகள் இப்போது எந்தப் பொருளைக் கொண்டிருக்கும் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம். எனவே அடிப்படை ஆன்மாவைப் பற்றி பேசும்போது, ​​அதன் அர்த்தம் அணு, சக்தி அல்லது இயற்கையின் உறுப்பு. கனிம ஆத்மாவால், வடிவம், மூலக்கூறு அல்லது காந்தம் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன அல்லது அவை இயற்றப்பட்ட அணுக்கள் அல்லது உறுப்புகளை இணைத்து அல்லது இணைக்கிறது. காய்கறி ஆத்மாவால், உயிர்கள், கிருமிகள், அல்லது செல் என்று பொருள்படும் சக்திகள், அவை வடிவத்தில் உருவாகி, ஒழுங்காக வடிவமைக்கப்பட்டு விரிவடையவும் வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன. நாம் விலங்கு ஆன்மா, ஆசை அல்லது ஆற்றல் அல்லது மறைந்த தீ, சுவாச தொடர்பு, சுற்றியுள்ள, வாழ்கிறது, கட்டுப்பாடுகள், நுகரும், மற்றும் அதன் வடிவங்கள் இனப்பெருக்கம் மூலம் செயலில் மூலம். மனித ஆன்மா என்பது அந்த மனதின் அல்லது தனித்தன்மை அல்லது சுய-நனவான I-am-I கோட்பாட்டின் பகுதியோ அல்லது கட்டத்திற்கான பெயராகும். இது மனிதனோடு தொடர்புடையது மற்றும் ஆசை மற்றும் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றிற்கான அதன் வடிவங்களுடன் போராடும். யுனிவர்சல் தெய்வீக ஆன்மா நுண்ணுயிரியுடைய அனைத்து உணர்ச்சியுடனும், உற்சாகத்துடனும், பொருந்தாத ஒரு அறிகுறியின் முன்னிலையில் வாகனமாகவும் இருக்கிறது.

ஆன்மா பொருளாதாரம் முடிவடையும், மிக உயர்ந்த வளர்ச்சியுடனும் இருப்பினும், அதே விமானத்தின் இரு எதிரொலிகள் இருப்பினும் ஆன்மா பொருளாதாரம் அல்ல; ஆத்துமா சுவாசிக்கவில்லை; ஆத்துமா உயிருக்குயிராகத் தோன்றி, ஆன்மா வாழ்க்கை அல்ல, அது வாழ்க்கைக்கு எதிர்மாறாக இருந்தாலும் (லியோ-அக்வாரிஸ்) ஆத்மா என்பது வாழ்க்கையின் வெளிப்பாடுகள் அனைத்திலும் ஒற்றுமைக்கான கொள்கையாகும்; ஆத்மா வடிவம் இல்லை அவர்கள் ஆத்மாவின் எல்லா வடிவங்களையும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புபடுத்தி, அவர்கள் வாழ்கின்ற மற்றும் நகரும் மற்றும் அவற்றின் இருப்பைக் கொண்டுள்ளனர். ஆத்மா பாலினத்தை அதன் சின்னமாக, இரட்டை தன்மையுடன், மற்றும் ஒவ்வொரு மனிதனின் தெய்வீக ஆன்ரோஜியனாக இருப்பதால் ஆன்மா பாலினத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, ஆனாலும் அது ஆன்மாவிற்குள் ஆவிக்குரிய காரியத்தை சமநிலையுடனும் சமநிலையுடனும் செய்ய மனதில் உதவுகிறது. ஆத்மா ஆத்மா தன்னலமற்ற அன்பை விரும்பும் ஆசை என்றாலும், அமைதியற்ற, குழப்பமான, உணர்ச்சியுள்ள, பயிற்சி அளிக்காத அம்சம். ஆத்மா தன்னை நினைத்து நினைத்தாலும், எல்லா உயிர்கள் மற்றும் குறைந்த படிவங்கள் உயர்ந்தவையாக கருதப்படலாம் என்று ஆத்மா நினைக்கவில்லை. ஆத்மா தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருந்தாலும் ஆத்மா தனிப்பட்டது அல்ல, அது தனிமனிதன் தன் ஆளுமையைத் தியாகம் செய்யவும், அதன் அடையாளத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கும், மற்றவர்களுடனான அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கும், தனித்துவத்தை விரும்புகிற அன்பின் சரியான வெளிப்பாட்டைக் கண்டுபிடிக்கவும் செய்கிறது.

சோல் என்பது ஒரு அறிவார்ந்த அறிவார்ந்த கொள்கையாகும், இது இடைக்கட்டு, இணைப்பு, மற்றும் ஒவ்வொரு அணுவும் ஒவ்வொரு அணுவும் மற்றும் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக இணைக்கிறது. கனிம, காய்கறி, மிருகம், மற்றும் மனித ராஜ்யங்கள் ஆகியவற்றோடு தொடர்பு கொண்டு அணுக்கள் தொடர்புகொண்டு தொடர்புபடுத்தும்போது, ​​இது கண்ணுக்குத் தெரியாத இராஜ்யங்களுடன், உலகை உலகோடு, ஒவ்வொருவருடனும் தொடர்புபடுத்துகிறது.

ஒரு மனிதக் கொள்கை ஆத்மா மனிதனாக மனிதனாக இருப்பதால், முழு உலகத்தையும், சுயநலமுள்ள ஒரு கிறிஸ்துவையும் உருவாக்கும் நனவு. சோல் என்பது மனச்சோர்வு, ஆறுதலளிக்கிறது, போராடும் ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு வலிமை, தெரிந்தவர்களுக்கு ஞானம், ஞானமுள்ள அமைதிக்கான அமைதி ஆகியவற்றை அளிக்கிறது. ஆத்மா என்பது எல்லா நனவான கோட்பாடு, தியானத்தின் தெய்வீக முத்திரை. ஆத்மா எல்லாவற்றையும் நனவாகக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் சுய உணர்வு மட்டுமே ஆன்மாவாகவும், ஆன்மாவாகவும் இருக்கும். ஆன்மா எல்லாவற்றையும் தக்கவைத்து உலகளாவிய அன்பின் கொள்கையாகும்.

சோல் வடிவம் இல்லாமல் உள்ளது. இது கிறிஸ்துவைப்போலவும், கிறிஸ்துவைப் போலவும் இல்லை. "கிறிஸ்துவே" ஆத்மாவாக இருப்பது, அவதாரம் செய்யப்பட்ட தனித்துவத்தின் மூலம் செயல்படுகிறது.

ஆன்மா, அறியாமை மற்றும் தன்னலமற்ற மற்றும் தீய பழக்கத்தை எதிர்த்து போராடுவது, தாயின் முயற்சியை எதிர்த்து போராடுவதுபோல், அதை விடுவிப்பதற்காகவும் போராடுவது. ஆனாலும் ஆத்மா தன் குழந்தையின் குருட்டு கோபத்துடன் அதை எதிர்க்கிற அனைவருடனும் மெதுவாக நடந்து கொள்கிறது.

காதலர்கள் காதலிக்கிற ஒரு பெண்ணோ அல்லது பெண்ணோ காதலியை காதலிக்கிறபோது, ​​காதலிக்கும், இளைஞருக்கும் வேலைக்காரிக்கும் இருவருக்கும் தியாகம் செய்வது, வாசிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. பழைய நாட்டுப்புற நாயகன் கதாபாத்திரத்தின் வலிமை மற்றும் பிரபுத்துவத்தைப் பற்றி நினைக்கிறாள். இளம் மற்றும் பழைய இருவரும் நினைக்கிறார்கள் மற்றும் பாத்திரம் தங்களை இணைக்க. ஆனால், நற்செய்தியைப் பற்றி எழுதும்போது, ​​கிறிஸ்துவோ அல்லது "உலகின் மீட்பர்" என்றோ தம்மை நேசிப்பதற்காக, தன்னைத் தானே தியாகம் செய்யும்பொருட்டு, இளைஞனாகவும், வேலைக்காரியாகவும், சிந்திக்கும்போது, , அல்லது சோர்வாக இருக்கும்போது, ​​அல்லது சோர்வாக இருக்கும்போது, ​​மரணத்தை நெருங்கும் போது. பழங்கால மக்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதும், மத நம்பிக்கையுடனான பக்தியைக் கருதுவதும், ஆனால் இளவயது அல்லது பழையவர்கள் எந்தவொரு நடவடிக்கையோ அல்லது அவ்வாறு செய்தவர்களுக்கோ தங்களை இணைத்துக்கொள்வதில்லை, தவிர, "மீட்பின்" நடவடிக்கையால் நம்புவதற்கும் இலாபம் பெறுவதற்கும் தவிர. அன்பு அல்லது சுய-தியாகம், அன்புக்குரியவர் அல்லது ஒரு குழந்தையின் தாய் ஆகியோருக்கு, அதே போதனையானது, எண்ணற்ற விதத்தில் விரிவுபடுத்தப்பட்டாலும், ஆளுமைத் தன்மையை விட்டுக்கொடுக்கவும் வரையறுக்கப்பட்ட குறுகிய எல்லைகளிலிருந்து தனித்துவத்தை விரிவுபடுத்தவும் கிறிஸ்துவை தூண்டுகிறது ஆளுமை முழுதும் முழு மனிதகுலத்தின் மூலமாகவும். இந்த அன்பு அல்லது தியாகம் சாதாரண மனிதனின் அல்லது பெண்ணின் அனுபவத்தில் இல்லை, எனவே அவை அதை மனிதகுலமாகவும், அதற்கும் அப்பாற்பட்டதாக கருதுகின்றன; அவர்கள் வகையான மனித மற்றும் பெண் மற்றும் பெற்றோர் மற்றும் குழந்தை மனித காதல் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் மற்றும் தியாகம். சுய தியாகம் அன்பு ஆவி, மற்றும் தியாகம் உள்ள மகிழ்ச்சி காதல் தியாகம் காதல் மூலம் அதன் மிகவும் சரியான வெளிப்பாடு மற்றும் மகிழ்ச்சியை காண்கிறது. யோசனை ஒவ்வொன்றிலும் ஒரே மாதிரியான ஒன்று, வேறுபாடு என்னவென்றால், காதலர் மற்றும் தாயார் செயல்படுகிறார்களே தவிர, கிறிஸ்து புத்திசாலித்தனமாக நடந்துகொள்கிறார், அன்பே மிகவும் விரிவானது, மேலும் அதிகமதிகமாக அதிகமானது.

தனிமனிதனை கட்டமைப்பதற்கான நோக்கத்திற்காக, நானும், நானும், ஒரு தனிமனிதனாக தன்னைத்தானே உணர்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு மாநிலத்திற்கு விஷயத்தை உயர்த்துவது, சுயநிர்ணயத்தை உருவாக்கும் நோக்கத்திற்காக. தனித்துவம் அடைந்த போது, ​​சுயநலத்தின் உணர்வு அதன் நோக்கத்தை நிறைவேற்றியது, கைவிடப்பட வேண்டும். ஆவிக்குரிய காரியம் ஆவிக்குரிய விஷயம் அல்ல. இது ஒரு பொருளில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இப்போது நான்-ஆம்-நீ-மற்றும்-நீரே-நான் என உணர்கிறேன். கொலைகாரனும் கொலை செய்யப்பட்டவருமான வேசிகளும் மிருகங்களும் முட்டாள் மற்றும் ஞானமுள்ளவர்கள். அவை ஒன்றே கிறிஸ்துவை, ஆத்துமாவாக ஆக்குகிறது.

சுயநலத்தின் கரைப்பு காதல். சுயநலத்தை அன்பினால் நாம் சமாளிக்கிறோம். சிறிய அன்பு, மனிதனின் அன்பு, ஒரு சிறிய சிறிய உலகில், கிறிஸ்துவின் அன்பின் தூண்டுதல், சோல்.

சோல் முதல் மனிதன் தனது மனசாட்சி, ஒற்றை குரல் என அறிவிக்கிறது. அவரது உலகத்தின் எண்ணற்ற குரல்கள் மத்தியில் ஒற்றை குரல் அவரை தன்னலமற்ற செயல்பாடுகளை அவரை மனிதன் தனது கூட்டுறவு விழித்துக்கொள்கிறது. ஒற்றை குரல் பின்பற்றப்பட்டால், அது ஒவ்வொரு வாழ்வின் செயல்பாடுகளாலும் பேசப்படும்; ஆன்மா மனிதகுலத்தின் ஆத்மா, உலகளாவிய சகோதரத்துவம் என்ற மனித குலத்தின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது. அவர் ஒரு சகோதரனாக இருப்பார், அப்பொழுது நான், நானும் நீரும், நீங்களே, அறிவும், நான் "உலகத்தின் இரட்சகராக" மாறி, ஆத்துமாவோடு இருப்பேன்.

மனித உடலில் மனிதர் மற்றும் இந்த உடல் உலகில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும்போது, ​​ஆத்மாவை உணர்தல் செய்யப்பட வேண்டும். பிறப்பு அல்லது இறப்புக்கு பின் அல்லது உடல் உடலுக்கு வெளியே செய்ய முடியாது. இது உடலில் செய்யப்பட வேண்டும். ஆத்மா உடல் முழுவதும் வெளியே முழுமையாக அறியப்படுவதற்கு முன்பு ஒரு சொந்த உடல் உடலில் ஆன்மாவை உணர வேண்டும். இது "செக்ஸ்," (லிப்ரா) பிரச்சினை பற்றிய தலையங்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (பார்க்க வார்த்தை, தொகுதி 2, எண். 9, ப. 1.)

அது எப்போதும் வாழும் ஆசிரியர்களால் கூறப்படுகிறது, மற்றும் சில வசனங்களில், ஆவி யாரைத் தேடுகிறதோ, அது தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும். அதாவது, உடல், தார்மீக, மனநலம், ஆன்மீக உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றால் தகுதிபெற்றவர்கள் மட்டுமே சரியான சமயத்தில் ஆன்மா வெளிப்படுத்துதல், ஒளி, புதிய பிறப்பு, ஞானஸ்நானம், அல்லது வெளிச்சம் என்று அறியப்படுவார்கள். மனிதன் பின்னர் வாழ்கிறார் மற்றும் ஒரு புதிய வாழ்க்கை மற்றும் அவரது உண்மையான வேலை உணர்வு உள்ளது, மற்றும் ஒரு புதிய பெயர் உள்ளது. இவ்வாறு, இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்றபோது, ​​தெய்வீக மனப்பான்மையை முழுமையாக வெளிப்படுத்தியபோது, ​​அவர் மாறி, கிறிஸ்து என்று அழைக்கப்பட்டார்; பின்னர் அவரது ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். இவ்விதத்தில் கௌதம புருஷ மரத்தின்கீழ் தியானம் செய்யும் போது-உடல் சரீரத்தை அடைந்த ஒளியின் புனித மரம். அதாவது, ஆத்மா தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டது, அவர் புத்தர், அறிவொளி என்று அழைக்கப்பட்டார், மேலும் அவர் மனிதர்களிடையே தனது ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார்.

ஒரு நபரின் வாழ்வில் சில தருணங்களில், நனவின் விழிப்புணர்ச்சி விரிவாக்கத்தில் இருந்து, ஒரு வேலை உலகில் ஒரு நாள் உலகில், ஒரு உள் உலகத்திற்கு, ஊடுருவி, ஆதரவளிக்கும், மற்றும் நீட்டிக்கக்கூடிய, நம்முடைய இந்த ஏழை சிறிய உலகம். ஒரு மூச்சு, ஒரு ஃப்ளாஷ், நேரம் உடனடி நேரத்தில், நேரம் நீடிக்கும் மற்றும் இந்த உள்துறை உலகம் உள்ளே இருந்து திறக்கிறது. ஒளிமயமான சூரியனை விட புத்திசாலித்தனமான ஒளி வெளிச்சமாகிறது, இது குருட்டு அல்லது எரிவதில்லை. அதன் அமைதியற்ற கடல்களோடு, கண்டங்களைத் தின்பது, வணிகச் சவாரி, மற்றும் நாகரீகத்தின் பல வண்ண சுழற்சிகளுடன் கூடிய உலகம்; அதன் தனிமையான பாலைவனங்கள், ரோஜா தோட்டங்கள், பனி மூடிய மேகம்-கூர்மையான மலைகள்; பறவைகள், காட்டு மிருகங்கள், மனிதர்கள்; விஞ்ஞானம், இன்பம், வணக்கம் அதன் அரங்குகள்; சூரியன், பூமி, சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் அனைத்தும் வடிவங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டு, கடவுளின் உட்புறப் பகுதியிலிருந்து எல்லாவற்றையும் கடந்து செல்லும் சூடான அழகு மற்றும் நிழலான ஒளி மூலம் தெய்வீகமாக மாறும். இந்த சிறிய பூமியின் கோபம், வெறுப்பு, பொறாமை, வேற்றுமை, பெருமை, பேராசை, மோகம் ஆகியவற்றின் சிறிய குட்டியானது, காதல், சக்தி மற்றும் ஞானம் ஆகியவற்றில் மறைந்து விடுகிறது, இது ஆத்மாவின் ஆட்சியிலும், காலத்துக்குள்ளேயும் வெளியேயும் இருக்கிறது. இவ்விதம் தனிமையாய் இருந்து காலப்போக்கில் மீண்டும் நினைவுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் அவர் வெளிச்சத்தைக் கண்டார், அவர் சக்தி உணர்ந்தார், அவர் குரல் கேட்டிருக்கிறார். இன்னும் விடுவிக்கப்பட்ட போதிலும், அவர் இனிமேலும் சிரிக்கிறார், பசுமையானவராகவும், இரும்புச் சிலுவைப் படுத்துகிறார், ஆனால் அதைச் சுமந்துகொள்வார். பிறகு, பூமியிலுள்ள முள்ளெலும்புகளையும் மண் சுவர்களையும் பசுமையான மேய்ச்சல்களையும் வளமான நிலங்களையும் மாற்றி, இருள் இருந்து ஊடுருவி, ஊடுருவி, ஊர்ந்து செல்வது, அவர்களை நிற்கச்செய்து, ஒளியை சகித்து நிற்கும்; பூமியின் மீது கைகள் மற்றும் கால்களால் நடந்து, நேர்மையுடன் நிற்கவும், வெளிச்சத்திற்கு உயர்ந்து நிற்கவும் ஊமையூட்டுவதற்கு உதவுவதற்காக; வாழ்வில் பாடல் பாடுவதற்கு வாழ்கிறார்; சுமைகளை சுலபமாக்க; ஆத்மாவின் அன்பைப் பலி செலுத்தும் அக்கினிமயத்தின் இதயங்களில் ஊடுருவி, நேரம் மற்றும் பாடல் பாடலை பாடுபவர் நேரத்தையும், மகிழ்ச்சியையும், மகிழ்ச்சியையும் தாராளமாகப் பாடுவதையும், நேரத்தின் இரும்புக் குறுக்குவழி, ஆன்மாவின் புதிய பாடல், சுய தியாகம் . இவ்வாறு அவர் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறார்; வாழ்க்கை, நடிப்பு, மற்றும் அமைதியான முறையில் அன்பு செலுத்தும் போது, ​​சிந்தனைகளால் அவர் அறிவு ஜீவிக்கிறார், அறிவு மூலம், ஞானத்தால், பாலியல் விருப்பத்திற்கு ஆசைப்படுகிறார், ஞானத்தை பெறுகிறார், அன்பை தியாகம் செய்கிறார், தன் சொந்த வாழ்க்கையிலிருந்து மனிதகுலத்தின் வாழ்வில்.

முதலில் ஒளியைக் கண்டதும், சக்தியை உணர்ந்ததும், குரலைக் கேட்டதும், ஒருமுறை ஆத்மா சாம்ராஜ்யத்திற்குள் நுழைய முடியாது. அவர் பூமியில் பல உயிர்களை வாழ, மற்றும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் அவரது தன்னலமற்ற நடவடிக்கை அவர் மீண்டும் தன்னலமற்ற அன்பு, வாழ்க்கை சக்தி பெறும் இருந்து உள்ளே திறக்க ஆத்மா சாம்ராஜ்யம் மீண்டும் ஏற்படுத்தும் வரை வடிவங்கள் பாதை மீது அமைதியாக மற்றும் தெரியவில்லை நடக்கும் மற்றும் அமைதியான ஞானம். பின்னர் அவர் இறந்த பாதையில் பயணிக்கும் முன் இறந்து போனவர்களைப் பின்பற்றுவார்.