வேர்ட் ஃபவுண்டேஷன்

தி

வார்த்தை

♊︎

தொகுதி. 17 மே, ஆக. எண்

பதிப்புரிமை, 1913, HW PERCIVAL மூலம்.

கற்பனை.

அவர் கற்பனை வேலைகளை அனுபவித்து வருகிறார், ஆனால் அது எப்போதாவது அல்லது எப்போதாவது நினைப்பதில்லை, அதனால் என்னவென்று அவர் அறிந்திருப்பார், அது எப்படி வேலை செய்கிறது, என்ன காரணிகள் வேலைகள், வேலைகள் மற்றும் விளைவுகளின் விளைவுகள், கற்பனைக்கான உண்மையான நோக்கம் என்ன . வேறு வார்த்தைகளைப் போல, யோசனை, மனது, சிந்தனை, கற்பனை போன்றவை வழக்கமாக கண்மூடித்தனமாக அல்லது திட்டவட்டமான அர்த்தம் இல்லாமல் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மக்கள் பெருமைக்குரிய கற்பனையைப் பற்றி பேசுகிறார்கள், பெருமை வாய்ந்தவர்களின் ஆற்றலையும் பண்புக்கூறுகளையுமே, அதன் திறமையும் வல்லமையும் நாடுகள் மற்றும் உலகின் அழிவுகளை உருவாக்கியிருக்கின்றன; அதே நபர்கள் நடைமுறையில் இல்லாத மற்றவர்களின் குணாதிசயத்தைப் பற்றி பேசுவார், விசித்திரமான ரசிகர்கள் மற்றும் பலவீனமான மனதில் உள்ளவர்கள்; இத்தகைய தரிசனங்களின் பயன்பாடும் இல்லை, அவர்களுடைய கனவுகள் ஒருபோதும் நடைமுறையில் இல்லை, ஒருபோதும் நடப்பதை அவர்கள் எதிர்பார்ப்பதில்லை; மற்றும், அவர்கள் பரிதாபமான அல்லது அவமதிப்புடன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

கற்பனையானது விதிகளைத் திசைதிருப்ப தொடரும். அது உயரமாகவும், உயரமாகவும் இருக்கும். இது மனிதர்களை உண்டாக்கவோ அல்லது செய்யவோ இயலாது.

கற்பனையானது கனவுகள், விசைகள், மாயைகள், கற்பனை, மாயை, காலியான குறிப்புகள் ஆகியவற்றின் ஒரு தெளிவற்ற நெபுலா அல்ல. கற்பனை செய்வது விஷயங்களை செய்கிறது. விஷயங்கள் கற்பனையில் செய்யப்படுகின்றன. கற்பனையிலேயே செய்யப்படுவது, இயற்கையான பயன்பாட்டிற்கு உகந்ததாக இருக்கும் கற்பனைக்குரிய தயாரிப்புகளாக இருப்பதைப் போலவே உண்மையானது.

அவர் அறிந்த மனிதன் இது உண்மை. மனிதர்கள் அவரைப் பற்றிக் கவலைப்படுவதன் மூலம் அல்லது அவரிடம் கவனத்தை திருப்புவதன் மூலம் அறிந்து கொள்வார்கள். அவர் தனது கவனத்தைத் திருப்பி அதைப் புரிந்துகொண்டு அதை புரிந்துகொள்வதற்கு முயற்சி செய்தபின், அவர் அறிந்ததை அவர் புரிந்து கொள்ளவில்லை. அவர் அதைப் புரிந்துகொண்டு அதை புரிந்துகொள்ள முயற்சிக்கும்போது, ​​அவருக்கு புதிய வடிவங்களை கற்பனை கற்பிக்கும்; அவர் பழைய வடிவங்களில் புதிய அர்த்தங்களைக் காண்பார்; அவர் எவ்வாறு படிவங்களைப் படிப்பார் என்று கற்றுக்கொள்வார்; அவர் புரிந்துகொள்வார் மற்றும் கற்பனை இறுதிக் கலைக்கு எதிர்நோக்குவார், வடிவமைப்பையும் வடிவமைப்பையும் செய்வார்.

சில நேரங்களில் மனிதனில் உள்ள பட ஆசிரியர்கள் சுதந்திரமாகவும் மற்றவர்களிடத்திலும் அதிக செயலற்றவர்களாகவும் இருப்பினும் கற்பனையின் நேரம் அல்லது இடம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அல்ல. கற்பனைக்குரிய நாடகம் அல்ல, வேலைக்கு மற்றவர்களைவிட சிறந்த இடங்கள் உள்ளன. இது மனநிலை, குணாம்சம், தன்மை, தனிநபர் வளர்ச்சி ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. நேரம் மற்றும் இடத்தில் விஷயங்களை விரும்பும் யார் கனவுகளை செய்ய வாய்ப்புகள் மற்றும் மனநிலைகள் காத்திருக்கும், ஆனால் கற்பனை வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது, அவரை இருந்து மனநிலை ஓட்டங்களை, விஷயங்களை நடக்கும். அவருடன், கற்பனை எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்தில் வேலை செய்கிறது.

கற்பனை செய்பவர்கள் எதிர்மறையான அல்லது நேர்மறையான, செயலற்ற அல்லது செயலூக்கமுள்ளவர்கள், கனவு காண்பவர்கள் அல்லது கற்பனையாளர்கள். கனவின் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் மற்றும் அவற்றின் பொருள்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன; கற்பனையின் கற்பனை அவரது சிந்தனை காரணமாக ஏற்படும். கனவு உணர்திறன் உணர்திறன் மற்றும் செயலற்றது, கற்பனையான உணர்வானது மற்றும் நேர்மறையானது. கனவு மனிதனாக இருப்பதால், அவருடைய படத்தைப் படிப்பதன் மூலம், உணர்ச்சிகளின் அல்லது எண்ணங்களின் பொருள்களை பிரதிபலிக்கிறது அல்லது எடுத்துக்கொள்கிறார், மேலும் அவை எதையுமே அசைக்க முடியாதவை. கற்பனை அல்லது imaginator அவரது படத்தை படிப்பு மூலம் கொண்டு, வடிவம் கொண்டு, அவரது அறிவு படி, அவரது சிந்தனை வழிகாட்டுதல் மற்றும் அவரது விருப்பத்தை அவரது சக்தி மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது யார். தவறான எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்ச்சியூட்டும் சத்தங்கள் மற்றும் வடிவங்கள் கனவுகளை ஈர்க்கின்றன. அவரது மனது அவர்களைப் பின்தொடர்கிறது, அவர்களோடு அவர்களோடு விளையாடுகிறார் அல்லது அவர்களால் பிடிக்கப்பட்டு அவர்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்கிறான், அவனது இவரது படமான ஆசிரியர்களும் நேரடியாக வெளிப்படையாக வெளிப்பாட்டை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். கற்பனையானது அவரது பட ஆசிரியரைப் பற்றி விவாதித்து, தனது எண்ணத்தைத் தெரிந்துகொள்ளும் வரையில் சீராக சிந்தித்து அவரின் உணர்ச்சிகளை மூடிவிடுகிறார். விதை பூமியின் கருப்பையில் போடப்படுவதால், இசையமைப்பிற்கான சிந்தனை அளிக்கப்படுகிறது. பிற எண்ணங்கள் விலக்கப்பட்டுள்ளன.

கற்பனை வேலை தொடங்குமளவும், மனதில் உள்ள மனநிலையிலும், சித்தியின் ஆற்றலின் மீதும், இறுதியாக கற்பனை செய்துகொள்ளும் கற்பனையானது, அவரது சிந்தனையுடன் படத்தைத் தூண்டுகிறது. Imaginor மற்றும் விருப்பத்திற்கு சக்தி மறைந்த அறிவு படி, சிந்தனை படத்தை ஆசிரியத்தில் வாழ்க்கை எடுக்கிறது. உணர்வுகள் பின்னர் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் ஒவ்வொரு கற்பனை வேலை உதவுகிறது. கற்பனை வடிவத்தை எடுத்துக் கொண்ட சிந்தனை, ஒரு குழு அல்லது வடிவங்களின் குழுக்களில் மையப் புள்ளியாக உள்ளது, அவை அவற்றின் நிறத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றன, கற்பனையின் வேலை செய்யப்படும் வரை இது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

ஒரு எழுத்தாளரின் விஷயத்தில் கற்பனை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. சிந்திக்கும்போது, ​​அவர் விரும்பும் விஷயங்களைப் பற்றி அவர் மனதைத் தூண்டுகிறார். அவரது உணர்வுகளை அவருக்கு உதவ முடியாது, அவர்கள் திசைதிருப்ப மற்றும் குழப்பம். தொடர்ந்து சிந்தித்து அவர் தனது சிந்தனை பொருள் கண்டுபிடிக்கும் வரை தெளிவுபடுத்துகிறார் மற்றும் அவரது மனதில் ஒளி கவனம் செலுத்துகிறது. அது ஒரு கனமான மூடுதிரையிலிருந்து படிப்படியாக தனது மனநல பார்வைக்கு வரலாம். இது மின்னல் அல்லது சூரியப்பிரகாஷின் கதிர்கள் போன்ற முழு ஒளியைக் கொண்டிருக்கும். இது உணர்வுகள் அல்ல. இந்த உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. பின்னர் அவரது பட ஆசிரிய வேலை, மற்றும் அவரது உணர்வுகள் செயலில் அவரது பட ஆசிரிய வடிவம் கொடுக்கிறது எந்த எழுத்துக்கள் costuming ஈடுபட. உலகின் பொருட்களால் இதுவரை உலகில் உள்ள பொருளின் அமைப்பிற்கு பொருந்தக்கூடிய பொருளாக பணியாற்ற முடியும். எழுத்துக்கள் வடிவத்தில் வளரும்போது, ​​ஒவ்வொரு உணர்வும் தொனி அல்லது இயக்கம் அல்லது வடிவம் அல்லது உடலைச் சேர்ப்பதன் மூலம் பங்களிக்கிறது. கற்பனையின் வேலைநிறுத்தத்தில் எழுத்தாளர் எழுதியுள்ள சூழலில் எல்லோரும் உயிரோடு இருக்கிறார்கள்.

கற்பனை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சாத்தியமாகும். கற்பனைக்கான சில அதிகாரங்களும் திறமையும் ஒரு சிறிய அளவுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டவை; மற்றவர்கள் அசாதாரண முறையில் வளர்ந்தனர்.

கற்பனையின் சக்திகள்: ஆசைக்கு ஆற்றல், சிந்திக்கும் ஆற்றல், விருப்பத்திற்கு சக்தி, உணரக்கூடிய சக்தி, செயல்பட வல்லமை. மனப்பாங்கைத் தூண்டி, வலுவான, ஈர்க்கும் மனோநிலையின் பகுதியாகும், உணர்ச்சியால் வெளிப்பாடு மற்றும் திருப்தியைக் கோருதல். சிந்தனைக்குரிய விஷயத்தில் மனதின் ஒளியை மையமாகக் கருதுவது. சிந்திக்க வேண்டியது, சிந்தனை செய்வதன் மூலம் செய்ய வேண்டிய ஒன்று. மனதில் உள்ள திறன்களைக் கருத்தில் கொண்டு உறுப்புகளின் மூலம் பெறப்பட்ட பதிவுகள் வெளிப்படுவதை உணர்தல் உள்ளது. நடிப்பு என்பது ஒரு ஆசை அல்லது விருப்பத்திற்குரியது.

இந்த சக்திகள் கடந்தகாலத்தில் மனதில் பெற்றிருக்கும் அறிவிலிருந்து வருகின்றன. பிரபலமான கருத்துக்கள் தவறானவை, கற்பனையான கலை இயற்கையின் ஒரு பரிசு, கற்பனையாகப் பயன்படுத்தப்படும் சக்திகள் இயற்கையின் நிவாரணங்கள் அல்லது பாரம்பரியத்தின் விளைவாக இருக்கின்றன. இயல்பு, மரபுரிமை மற்றும் வாழ்வாதாரங்கள் ஆகியவற்றின் சொற்கள் ஒரு மனிதனின் சொந்த முயற்சியால் வந்தவை மட்டுமே. கற்பனையின் கலை மற்றும் அனுபவம் மற்றும் கற்பனைகளில் பயன்படுத்தப்படும் சக்திகள் மனிதனின் கடந்தகால வாழ்வில் முயற்சி செய்ததன் ஒரு பகுதியின் இன்றைய வாழ்வில் பரம்பரை. கற்பனைக்கு சிறிது சக்தி அல்லது விருப்பம் உள்ளவர்கள் அதை வாங்குவதற்கு சிறிது முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள்.

கற்பனையை உருவாக்கலாம். சிறியவர்கள், அதிகமானவர்கள் வளரலாம். அதிகமானவர்கள் அதிகமானவற்றை உருவாக்கலாம். உணர்வுகள் எய்ட்ஸ், ஆனால் கற்பனையின் வளர்ச்சிக்கு அர்த்தம் இல்லை. குறைபாடுள்ள உணர்வுகள் குறைபாடுள்ள எய்ட்ஸ் இருக்கும், ஆனால் அவர்கள் கற்பனை வேலைகளை தடுக்க முடியாது.

கற்பனை வேலை மனதில் ஒழுக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி மூலம் கற்பனை. கற்பனைக்கான மனதை ஒழுங்கமைக்க, சுருக்கப் பொருள் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்து, இடைவெளியில் அதைப் பற்றி சிந்தித்து சிந்தித்துப் பார்க்கையில், அது மனதில் தோன்றும் வரை புரிந்துகொள்ளும்.

ஒரு நோக்கத்திற்காக மனதை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற அளவிற்கு ஒரு கற்பனை உருவாகிறது. உணர்ச்சிகளின் கலாச்சாரம் கற்பனை வேலையின் விளைவுகளுக்கு சில மேலோட்டமான மதிப்புகள் சேர்க்கிறது. ஆனால் கற்பனையில் உள்ள கலை மனதில் வேரூன்றி உள்ளது, கற்பனையுடன் செய்ய வேண்டிய மனோபாவங்கள் மூலம் உணர்வுகள் மூலம் அல்லது உணர்வுகள் மூலம் பரவுகிறது.

ஜூன் மாதம் முடிக்கப்பட வேண்டும்