வடிவியல் சின்னங்கள்

புவியியல் முழுவதும் உள்ள ஞான மரபுகளில் வடிவியல் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வலைத்தளத்தின் ஊடாக திரு பெர்சிவல் சித்தரிக்கப்பட்ட சில வடிவியல் சின்னங்களை நாம் மீண்டும் உருவாக்கியுள்ளோம். சிந்தனை மற்றும் விதி. இந்த சின்னங்கள் மனிதனுக்கு மதிப்பைக் கொண்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார், அந்த அறிகுறிகள் அடங்கிய சத்தியத்தைச் சந்திக்க வேண்டுமென்று அவர் நினைத்திருந்தால், அவர் வேண்டுமென்றே நினைப்பார். ஏனெனில் இந்த குறியீடுகள் ஒரு மரம் அல்லது ஒரு மனிதனின் உருவம் போன்ற உடல் விமானத்தின் அறியப்பட்ட ஒரு பொருளாக கட்டமைக்கப்படாத கோடுகள் மற்றும் வளைவுகளைக் கொண்டிருக்கும், அவை சுருக்கம், அல்லாத உடற்கூறியல் அல்லது பொருள்களில் சிந்திக்க தூண்டும். எவ்வாறாயினும், நம் உணர்ச்சிகளைக் காட்டிலும் இயல்பற்ற இயல்பை புரிந்துகொள்ள உதவுவதன் மூலம், பிரபஞ்சத்தின் அதிகமான சட்டங்களைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. சிந்தனை மற்றும் விதி.

"வடிவவியலின் அடையாளங்கள், இயற்கையின் அலகுகளின் வடிவம், உறுதிப்பாடு மற்றும் தோற்றப்பாட்டின் முன்னேற்றம், சுயத்தின் அறிவைப் பொருளுதவியின் மூலம், நேரம் மற்றும் இடைவெளிக்குள்ளாகவும் உணரப்படுவது ஆகியவற்றின் பிரதிபலிப்பாகும்." -HWP

பெர்சிவல் இந்த அறிக்கையானது உண்மையிலேயே தொலைநோக்குதான். இந்த குறியீடுகளின் உள்ளார்ந்த பொருள் மற்றும் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கொள்வதன் மூலம் எமது எண்ணத்தின் மூலம், எமக்கு எவ்விதமான அறிகுறிகளையோ தெரியாது என்பது நமக்குத் தெரியும் - எவரும் எதை, எப்படி, ஏன் இங்கு வந்தோம், பிரபஞ்சத்தின் நோக்கமும் திட்டமும். . . மற்றும் அப்பால்.பன்னிரண்டு பெயர்ச்சொல் புள்ளிகள் வட்டம்


பெர்சிவல் நமக்கு சொல்கிறது என்று திங்ங் மற்றும் டெஸ்டினில் உள்ள புள்ளி VII-B என்பது பன்னிரெண்டு Nameless புள்ளிகளின் வட்டத்தில் உள்ள சோடியாக்-மூலமும், மொத்த மற்றும் அனைத்து வடிவியல் சின்னங்களுமே மிகப்பெரியது.

அதன் பன்னிரண்டு பெயரிடப்படாத புள்ளிகளுடன் வட்டம்

"அதன் பன்னிரண்டு புள்ளிகளோடு வட்டத்தின் உருவம் விளங்குகிறது, விளக்கி, பிரபஞ்சத்தின் ஏற்பாடு மற்றும் அரசியலமைப்பை நிரூபிக்கிறது, அதனுடைய எல்லா இடங்களுக்கும். இதில் தெரியாத பகுதிகள் மற்றும் வெளிப்படையான பகுதிகள் உள்ளன. . . இந்த சின்னம், எனவே, மேலே மற்றும் கீழே மற்றும் உள்ளே மற்றும் வெளியே எல்லாவற்றையும் தொடர்பாக ஒரு மனிதனின் அலங்காரம் மற்றும் உண்மையான நிலையை காட்டுகிறது. இது மனிதனின் முன்னோடி, ஆதலால், சமநிலை சக்கரம் மற்றும் தற்காலிக மனித உலகின் நுண்ணுயிர் ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது. "

-HW பெரிசிவல்

திரு பெர்சிவல் இறுதியில் அடையாளம் காணக்கூடிய குறியீடுகள், எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் விளக்கப்படங்களின் 30 பக்கங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது சிந்தனை மற்றும் விதி.மற்ற சின்னங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் ஒரு வடிவியல் சின்னத்தின் மதிப்புகளில் ஒன்று, அதிக வெளிப்படையான தன்மை, துல்லியம் மற்றும் முழுமையான தன்மை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.HW பெரிசல்