வேர்ட் ஃபவுண்டேஷன் நூலகம்

இந்த மெய்நிகர் நூலகம் ஹரோல்ட் டபிள்யூ. பெர்சிவல் புத்தகங்கள் மற்றும் இதர படைப்புகள் அனைத்தையும் பார்க்க முடியும். திருமதி பெர்சிவல் அவர்களால் மாதாந்த பத்திரிகையான தி வேர்ட் பத்திரிகையில் எழுதப்பட்டது. இது நூல்கள் மற்றும் நூல்களிலிருந்து வெளியிடப்பட்டது. வே என்ற ஒரு Q & A அம்சம், "நண்பர்களுடனான சந்திப்புகள்", திரு. பெர்சிவல் அவரது வாசகர்களிடம் இருந்து கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தது. திங்கிங் மற்றும் டெஸ்டினி அறிமுகம் மற்றும் திங்கிங் மற்றும் டெஸ்டி மற்றும் எழுத்தாளர் பற்றிய வீடியோக்களும் இங்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

ஹரோல்ட் டபிள்யூ. பெர்சிவல் எழுதிய புத்தகங்கள்


பெர்சிவல் புத்தகங்கள் முக்கிய புத்தக விற்பனையாளர்களிடமிருந்து மின் புத்தகங்கள் கிடைக்கின்றன.
சிந்தனை மற்றும் விதி

மனிதன், யுனிவர்ஸ் மற்றும் அப்பால் எழுதப்பட்ட மிக முழுமையான புத்தகம் என பலரால் நிராகரிக்கப்பட்டது, இந்த புத்தகம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வாழ்வின் உண்மையான நோக்கத்தை தெளிவுபடுத்துகிறது.


மனிதன் மற்றும் பெண் மற்றும் குழந்தை

இந்த புத்தகம் குழந்தையின் வளர்ச்சியை அவரிடம் அல்லது அவரின் தன்னியக்க விசாரணையைப் பின்பற்றுகிறது. சுய கண்டுபிடிப்பை வளர்ப்பதில் பெற்றோர்கள் முக்கிய பங்கைக் காட்டுகின்றன.

ஜனநாயகம் சுயநிர்ணயம்

திரு. பெர்சிவல் "உண்மையான" ஜனநாயகம் என்ற அசல் மற்றும் முற்றிலும் புதிய கருத்தை வழங்குகிறது. இந்த புத்தகத்தில், தனிப்பட்ட மற்றும் தேசிய விவகாரங்கள் நித்திய உண்மைகளின் கவனத்தை ஈர்க்கின்றன.

கொத்து மற்றும் அதன் சின்னங்கள்

கொத்து மற்றும் அதன் சின்னங்கள் பழைய சின்னங்கள், சின்னங்கள், கருவிகள், அடையாளங்கள் மற்றும் போதனைகள் ஆகியவற்றில் ஒரு புதிய ஒளியைத் தருகிறது. எனவே, ஃப்ரீமேஷனரி பற்றிய உயர்ந்த நோக்கங்கள் வெளிப்படுகின்றன.

மற்ற படைப்புகள்


ஹார்ட் டபிள்யூ. பெர்சிவல் எழுதிய இந்த தலையங்கங்கள், வார்த்தை 1904 மற்றும் XX இடையே பத்திரிகை.

ஆசிரியர் பதிப்பகங்கள் ➔

எல்லா தாவல்களையும் பார்வையிட வலதுபுறமாக உருட்டும்.