சிந்திக்கும் விதியின் சுருக்கமான விளக்கம்வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு என்ன முக்கியம்?

உங்களைப் பற்றியும், நாம் வாழும் உலகத்தைப் பற்றியும் அதிக புரிதலை அடைவதே உங்கள் பதில் என்றால்; நாம் ஏன் பூமியில் இருக்கிறோம் என்பதையும், மரணத்திற்குப் பிறகு நமக்கு என்ன காத்திருக்கிறது என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால்; வாழ்க்கையின் உண்மையான நோக்கம், உங்கள் வாழ்க்கை, சிந்தனை மற்றும் விதி இந்த பதில்களைக் கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பை வழங்குகிறது. மற்றும் இன்னும் பல.

இந்த பக்கங்களுக்குள், பதிவுசெய்யப்பட்ட வரலாற்றை விட பழைய தகவல்கள் இப்போது உலகிற்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டுள்ளன-நனவைப் பற்றி. இதன் மிகப்பெரிய மதிப்பு என்னவென்றால், நம்மை, பிரபஞ்சத்தை நன்கு புரிந்துகொள்ள இது உதவும். . . மற்றும் அப்பால். இந்த புத்தகம் உங்கள் வாழ்க்கையை எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லும் ஒரு கோட்பாடு அல்ல. ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு முக்கியமான படிப்பினை என்னவென்றால், என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை ஒருவரின் சுயமாக தீர்மானிக்க வேண்டும். அவர் சொன்னார்: “நான் யாரிடமும் பிரசங்கிப்பதாக கருதவில்லை; நான் என்னை ஒரு போதகராகவோ ஆசிரியராகவோ கருதவில்லை. ”

இந்த மாபெரும் வேலை மனிதகுலத்திற்காக எழுதப்பட்டாலும், உலகம் முழுவதும் ஒப்பீட்டளவில் சிலவற்றைக் கண்டிருக்கின்றன. ஆனால், நாம் எதிர்கொள்ளும் தனிப்பட்ட மற்றும் உலகளாவிய சவால்களின் அர்த்தத்தையும் புரிந்துகொள்வதையும், அடிக்கடி வருகின்ற வேதனையையும் வேதனையையும் புரிந்துகொள்ள முயல்கிறது. அந்த ஆசிரியரின் அக்கறையான விருப்பம் அதுதான் சிந்தனை மற்றும் விதி தங்களை உதவ அனைத்து மனிதர்களுக்கு உதவ ஒரு கலங்கரை விளக்கம் ஒளி சேவை.

சாதாரணமாக ஆர்வமுள்ள வாசகர் மற்றும் ஆழமான அறிவு மிகவும் தீவிரமான தேடுபவர் இருவரும் உதவி ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் உரையாற்றினார் என்று பாடங்களில் மிகுதியாக, நோக்கம் மற்றும் விவரம் மூலம் சதி ஆனால் முடியாது. ஆசிரியர் தகவல் கிடைத்தது எப்படி பல ஆச்சரியப்படுவார்கள். இந்த தலைசிறந்த தயாரிப்பில் ஏற்பட்ட அசாதாரண முறையில், ஆசிரியரின் முன்னுரையும், பின்னிணைப்பும் இரண்டையும் விவரிக்கிறது.

அத்தியாயங்களை வரிசைப்படுத்த பெரிசிவல் தொடங்கியது சிந்தனை மற்றும் விதி சக்திவாய்ந்த வெளிச்சத்தின் அனுபவங்களைப் பின்வரும் அனுபவங்கள், இது அவர் நனவு உணர்வு என்பதைக் குறிக்கின்றது. அவர் நனவின் உணர்வைக் கொண்டிருப்பதால், "அறியாதவர்" மிகவும் அறிந்தவராக இருந்தவர் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார். இந்த அனுபவங்கள், பெர்சிவல் ஒரு குறிப்பிட்ட முறையிலான கருத்தினைப் பற்றிய அறிவு அல்லது பின்னர் அவர் "உண்மையான சிந்தனை" என்று அழைக்கப்படுவதை அனுமதித்தது. இந்த முறை மூலம் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டது.

Percival எழுத்துகளில் ஒரு நம்பகத்தன்மை உள்ளது, ஏனெனில் இது ஊகங்கள், கோட்பாடு அல்லது பாசாங்குத்தனமானது அல்ல. மிக உயர்ந்த உண்மையைப் பற்றிய அவரது குற்றமற்ற அர்ப்பணிப்பு எப்போதும் ஒருபோதும் அலைவதில்லை. இது மனிதகுலத்தை எப்படிப் புரிந்துகொள்வது என்று ஒவ்வொரு மனித இதயத்திலும் ஏங்குவதைப் பற்றிய ஒரு புத்தகம் இது. சிந்தனை மற்றும் விதி வெளிப்படையான சொற்களஞ்சியமான சொற்பொழிவு என்பது, வெளிப்படையான மற்றும் அதிகாரமற்ற உலகங்களின் மொத்தத்தை உள்ளடக்கியது; அப்படி, அது விடுவிக்கும் செய்தியைக் கண்டுபிடிக்கும் அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் பயன்படுத்தப்படலாம்.