பெர்சிவல் புத்தகங்கள் மீதான அவர்களின் அன்பு, அவர்கள் வாழ்க்கையில் அவர்கள் ஏற்படுத்திய ஆழ்ந்த செல்வாக்கு மற்றும் பரந்த வாசகர்களை அடைவதற்கு எங்களை ஆதரிக்கும் விருப்பம் காரணமாக பலர் வேர்ட் அறக்கட்டளையின் உறுப்பினர்களாகிறார்கள். வேறு சில அமைப்புகளைப் போலல்லாமல், எங்களுக்கு ஒரு குரு, ஆசிரியர் அல்லது தலைமை அதிகாரம் இல்லை. பெர்சிவலின் மிகச்சிறந்த தலைசிறந்த படைப்பான உலக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதே எங்கள் நோக்கமும் அர்ப்பணிப்பும், சிந்தனை மற்றும் விதி, அத்துடன் அவரது பிற புத்தகங்களும். கோரப்பட்டால், சில வழிகாட்டுதல்களை வழங்க நாங்கள் கிடைக்கிறோம், ஆனால் நாங்கள் சுயராஜ்யத்தின் ஞானத்தின் ஆதரவாளர்களாக இருக்கிறோம் one ஒருவரின் சொந்த உள் அதிகாரத்தை நம்பவும் ஈடுபடவும் கற்றுக்கொள்வது. பெர்சிவல் புத்தகங்கள் இந்த செயல்முறைக்கு உதவ வழிகாட்டியாக செயல்படலாம்.உறுப்பினர் விருப்பங்கள்


தி வேர்ட் ஃபவுண்ட்டின் அனைத்து உறுப்பினர்களும், நீங்கள் தேர்வு செய்யும் எந்த அளவிலான ஆதரவை பொருட்படுத்தாமல், எங்கள் காலாண்டு பத்திரிகை, வார்த்தை (மாதிரி பத்திரிகை), மற்றும் பெர்சிவல் புத்தகங்களில் ஒரு 40% தள்ளுபடி.ஆய்வு வளங்கள்
வேர்ட் பவுண்டேஷன் பெர்சிவலின் புத்தகங்களைப் படிப்பதை ஆதரிக்கிறது. எங்கள் காலாண்டு இதழான தி வேர்ட் மூலம், பல்வேறு படிப்பு வழிகளை எங்கள் வாசகர்களுக்கு தெரிவிக்க ஒரு இடத்தை உருவாக்கியுள்ளோம். ஒருவர் வேர்ட் அறக்கட்டளையின் உறுப்பினராகும்போது, ​​இந்த தகவல் எங்கள் பத்திரிகை மூலம் கிடைக்கிறது:

• மற்றவர்களுடன் படிப்பதில் ஆர்வமுள்ள எங்கள் உறுப்பினர்களின் பட்டியல்.

வேர்ட் ஃபவுண்ட்டின் உதவி யார் தங்கள் குழுக்களில் ஆய்வுக் குழுக்களை கலந்துரையாட அல்லது ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

பூமியிலுள்ள ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு பத்தியில், ஒரு ஊர்வலத்தில் ஒரு படி அல்லது ஒரு நாளில் ஒரு நாளாக ஒரு தொடரின் பகுதியாகும். ஒரு சந்தர்ப்பம் மற்றும் பூமியில் ஒரே ஒரு வாழ்க்கையின் கருத்து மனிதனின் மிகச்சிறந்த பிழைகள் ஆகும்.HW பெரிசல்